Salicylan metylu jest estrem spotykanym w przyrodzie, pod nazwą olejku przęślowego. Jest to niezbyt lotna ciecz (tw. 223 ºC) o bardzo charakterystycznym…

O dębach można by pisać i opowiadać naprawdę bardzo wiele. Są to powszechnie znane rośliny, jeśli nie z nazwy gatunkowej, to przynajmniej…

O reakcjach kwasów z metalami krąży wiele przekłamań i niedorzeczności. Chyba najczęściej wynika to z braków w materiale szkolnym. W moim przypadku…

Pojęcie amfoteryczności lubi sprawiać pewne kłopoty. Zwykle nauczyciele każą zapamiętać kilka tlenków jako amfoteryczne. Oraz o dziwo, czasem nawet o metalach amfoterycznych…