Bakterie – odżywianie, oddychanie, rozmnażanie

Bakterie – odżywianie,oddychanie,rozmnażanie

Odżywianie się bakterii

a)Autotroficzne

Fotosyntetyzujące – zawierają bakterie riochlofilu. Wykorzystują CO2,wodę oraz światło (energie świetlną). Są to bakterie purpurowe i zielone…

Chemosyntetyzujące są to bakterie które nie zawierają riochlofilu. Uzyskują one energie z utleniania związków np.:

  • Z siarkowodoru powstają bakterie siarkowe
  • Z amoniaku powstają bakterie nitryfikacyjne
  • Z wodoru powstają bakterie wodorowe

b)Bakterie cudzożywne (Heterotrofy)

Saprobionty – (bakterie gnilne, które rozkładają się i odżywiają się martwą materią organiczną.

Pasożyty – Bakterie chorobotwórcze czerpią substancje organiczne z żywych organizmów.

Oddychanie

Oddychanie tlenowe –  Aeoby utleniają związki organiczne w obecności tlenu

Glukoza + O2 –> Dwutlenek węgla + wode + energie

Oddychanie beztlenowe – Anaeroby utleniają związki organiczne bez udziału tlenu

Gluzoza –> alkohol etylowy + dwutlenek wegla + energia

Proces oddychania beztlenowego to fermentacja :

–> Kw.mlekowy

–> Kw.octowy

Rozmnażanie

a)      Bezpłciowo

Poprzez amitoze następuje bezpośredni podział komórki. Przed podziałem, materiał genetyczny ulega replikacji czyli podwojeniu .W rezultacie powstają dwie komórki potomne.

b)       Płciowo (Proces rozmnażania płciowego to koniugacja.)

Koniugacja polega na połączeniu dwóch zróżnicowanych płciowo bakterii za pomocą PILI i wymianie między nimi fragmentów DNA( najczęściej z plazmidów). Proces ten prowadzi do zróżnicowania materiału genetycznego bakterii.

 

Test
Czy wirusy są zaliczane do świata żywego?Co to jest Genofor:
Komórka bakteryjna jest: Auksotrofy są to bakterie:  
Bakterie są:  
Prątki należą do form:

Ściana komórkowa bakterii zbudowana jest z:  

Fimbrie płciowe to:  
Sinice potrafią wiązać azot bezpośrednio z atmosfery.  W jakich komórkach zachodzi ten proces:
Bakterie G+ barwią się na? (metoda Grama)

Proces rozmnażania komórki bakterii to:  
Co to są bakteriofagi ?

Kategorie: Bakterie,Biologia

Tagi: ,,,,,,,

Artykuł został znaleziony poprzez:

  • odżywianie bakterii
  • rozmnażanie bakterii
  • oddychanie bakterii
  • odżywianie się bakterii
  • bakterie odżywianie

2s Komentarzy