portal popularnonaukowy

Zbiór-zadań.pl - matematyka zegarek swatch
Chmura tagów. Chmura tagów. Partnerzy:
 • Karty Plastikowe - ekologiczne karty plastikowe
 • Jak założyć firmę
 • Jak nie płacić zus


 • kredyty wyszków
  Usługi finansowe. Sprawdź na jaki kredyt możesz liczyć w Wyszkowie.
  operatorbankowy.pl

  Budowa grzybów

  BIOLOGIA Grzyby

  biomist.pl

  Są to organizmy zbudowane z komórek eukariotycznych.

  Cechy budowy komórki grzyba: (R) – cecha roślina, (Z) – cecha zwierzęca

  – posiada ścianę komórkową (R) zbudowana z chityny (Z),

  – materiał zapasowy to glikogen (Z),

  – brak chloroplastów (Z),

  – występują barwniki (R), nie są aktywne w fotosyntezie,

  – liczne lizosomy (trawią pokarm) (Z).

   

  Typy budowy:

  – jednokomórkowa

  – kolonijna

  – komórczakowa

  – wielokomórkowa plechowa

  Podstawową jednostką strukturalną jest strzępka (nitkowaty, prosty lub rozgałęziony twór, jedno lub wielojądrowy). Strzępka tworzy ciało grzyba, czyli grzybnię.

  2 rodzaje grzybni:

  – grzybnia luźna (pleśń)

  – grzybnia upakowana  (tworząca owocniki)

  Kształty owocników:

  – kapeluszowe

  – kuliste

  – zróżnicowane na trzon i kapelusz

  – miseczkowate

  W owocniku zróżnicowanym na trzon i kapelusz na spodzie kapelusza występuje warstwa urodzajna hymenofor (tutaj powstają zarodniki). Hymenofor może mieć kształt rurkowatą lub blaszkowatą.

  Czynności życiowe grzybów.

  1. Oddychanie

  – tlenowe

  – beztlenowe

  2. Odżywianie

  – heterotrofy (saprofity, pasożyty)

  Część grzybów żyje w symbiozie z korzeniami drzew, taką symbiozę nazywamy mikoryzą. Grzyby pobierają od roślin związki organiczne natomiast grzyby ułatwiają roślinie pobieranie wody i soli mineralnych.

  Mikoryza:

  ektotroficzna (zewnętrzna) – strzępki grzyba wnikają pomiędzy komórki korzenia

  - endotroficzna (wewnętrzna) – strzępki grzyba wnikają do wnętrza komórek korzenia

  3. Rozmnażanie

  Grzyby rozwijają się na wszystkie możliwe sposoby.

  – bezpłciowe:

  a) podział komórki

  b) pączkowanie

  c) fragmentacja grzybni

  d) zarodniki (endospory, egzospory, zoospory i zarodniki konidialne (konidia) – czyli jest to fragment strzępki z pojedynczym jądrem, który odrywa się i daje początek nowemu organizmowi)

  – płciowe:

  a) izogamia

  b) anizogamia

  c) oogamia

  d) gametangiogamia – polega na łączeniu się całych gametangiów.

  Gametangium żeńskie to lęgnia, a męskie to plemnia.

  Charakterystyczny dla workowców!

  e) somatogamia – polega na łączeniu się komórek budujących grzybnię

  Charakterystyczny dla podstawczaków!

  Cykl pleśniaka białego:

  – występują 2 fazy jądrowe: haplofaza i diplofaza, dominuje haplofaza

  – dochodzi do gametangiogamia, czyli łączą się wielojądrowe gamie

  – powstaje zygospora, struktura otoczona twardą ścianą, zawierająca liczne jądra diploidalne

  – następuje mejoza, po czym kiełkuje w haploidalną strzępkę, na niej tworzą się zarodniki

  – zarodniki wysypują się na podłoże

  – powstaje nowa grzybnia (strzępka)

  Cykl rozwojowy workowców

  – występują 3 fazy jądrowe: haplofaza, dikariofaza (faza jąder sprzężonych) oraz diplofaza, dominuje haplofaza

  – w cyklu następuje rozdzielenie w czasie i w przestrzeni procesu plazmogamii (zlewanie się cytoplazmy) i kariogamia (zlewanie się jąder)

  Przebieg:

  – na haploidalnej strzępce różnicują się wielojądrowa lęgnia i wielojądrowa plemnia

  – plemnia styka się z lęgnią i następuje plazmogamia

  – w lęgni powstają jądra sprzężone (jedno z plemni, drugie z lęgni)

  – lęgnia kiełkuje w strzępkę dikariotyczną, szczytowa komórka tej strzępki to worek (zarodnia)

  – w tej komórce zachodzi kariogamia

  – powstaje jądro zygotyczne

  – jądro to dzieli się mejotycznie i mitotycznie

  – powstaje 8 jąder, które przekształcają się w zarodniki (workowe)

  – zarodniki wysypują się na podłoże i kiełkują w strzępkę

  Cykl rozwojowy podstawczaków:

  – występują 3 fazy jądrowe: dikariotyczna, diplofaza, haplofaza, dominuje dikariotyczna

  – rozdzielenie plazmogamii i kariogamii

  – somatogamia (komórki różnoimiennych strzępek)

  Przebieg:

  – plazmogamia – tworzy się strzępka dikariotyczna

  – z tej strzępki powstaje owocnik

  – w szczytowej komórce hymenoforu dochodzi do kariogamii (komórka to podstawka)

  – powstaje jądro zygotyczne

  – jądro zygotyczne przechodzi mejozę – 4 jądra

  – podstawka wytwarza 4 wypustki, do każdej wnika 1 jądro

  – powstają 4 zarodniki podstawkowe

  – wysypują się na podłoże i kiełkują w strzępkę

  Cykl rozwojowy workowców Cykl rozwojowy podstawczaków Podobieństwo / Różnica
  Występują 3 fazy: haplofaza, diplofaza i dikariofaza Występują 3 fazy: haplofaza, diplofaza i dikariofaza Podobieństwo
  Dominuje haplofaza Dominuje dikariofaza Różnice
  Dochodzi do rozdzielenia w czasie i przestrzeni (plazmo- i kariogamia) Dochodzi do rozdzielenia w czasie i przestrzeni (plazmo- i kariogamia) Podobieństwo
  Następuje gametangiogamia (wielojądrowa plemnia styka się z wielojądrową lęgnią) Następuje somatogamia (łączą się komórki różnoimiennych stępek) Różnica
  Dochodzi do plazmogamii (w lęgni powstają pary jąder sprzężonych, lęgnia kiełkuje w strzępkę dikariotyczną) Dochodzi do plazmogamii (jądra sprzężone kiełkują w strzępkę dikariotyczną) Podobieństwo
  W szczytowej komórce hymenoforu (worek) dochodzi do kariogamii, tworzy się jądro zygotyczne W szczytowej komórce hymenoforu (podstawka) dochodzi do kariogamii, tworzy się jądro zygotyczne Podobieństwo
  Jądro zygotyczne dzieli się mejotycznie i mitotycznie W jądrze zygotycznym dochodzi do mejozy Różnica
  Powstaje 8 jąder, które przekształcają się w zarodniki workowe (endospory) Powstają 4 jądra, podstawka wytwarza 4 wypustki, do każdej wnika 1 jądro. Tworzą się 4 zarodniki podstawkowe (egzospory). Różnica`
  Zarodniki wysypują się na podłoże i kiełkują w nową strzępkę. Cykl się powtarza. Zarodniki wysypują się na podłoże i kiełkują w nową strzępkę. Cykl się powtarza. Podobieństwo

  Przegląd wybranych przedstawicieli grzybów.

  Sprzężniowe:

  – niewielka grupa grzybów saprofitycznych

  – grzybnia zbudowana ze strzępek wielojądrowych

  – występuje gametangiogamia

  – posiadają przetrwalnikową, wielojądrową zygosporę

  – przedstawiciel: pleśniak biały

   

  Workowce:

  – grzyby bardzo zróżnicowane pod względem budowy

  – przewaga fazy haploidalnej w cyklu rozwojowym, tworzenie 8 zarodników workowych

  – dochodzi do gametangiogamia

  – maja duże znaczenie ekologiczne i gospodarcze

  – mają również negatywne znaczenie, niszczą produkty spożywcze

  – czasem powodują u człowieka groźne choroby

  – przedstawiciel: dzieżka pomarańczowa, pędzlak

  Podstawczaki:

  – rozgałęziona dikariotyczna grzybnia

  – występuje somatogamia

  – lądowe saprofity

  – mają pozytywne jak i negatywne znaczenie

  – przedstawiciel: pieczarka polna, muchomor sromotnikowi

   

   Budowa grzybów

  Rafał

  facebook Budowa grzybów youtube Budowa grzybów 

  Goście wyszukali nas poprzez:

  • budowa grzybów
  • grzyby budowa komórki
  • pleśniak biały budowa
  • cykl rozwojowy workowców
  • grzyby budowa
  • fazy w cyklach rozwojowych grzybow
  • workowce cykl rozwojowy
  • cykl rozwojowy workowcpw
  Po więcej zapraszamy na nasze forum biologiczno-chemiczne:
  Autor admin Data 2012-06-03 17:45:51 Czytań: 10438   Komentarzy: 0
  Podobne artykuły
  biomist.pl

  Grzyby - organizmy beztkankowe

  Królestwo: Grzyby (Fungi) Typ: Skoczki (Chytridionycota) Typ: Sprzężniowe (Zygomycota) Typ: Workowce (Ascomycota) Typ: Podstawczaki ...

  copyright © by Biomist CMS: WordPress | projekt graficzny: cichonkarol.com