II prawo Grzegorza Mendla– krzyżówki dwugenowe

Mendel obserwował nasiona.

miniaturka

Rys. Aneta Skawińska

p=0,25

fenotypowo – 9:3:3:1

krzyżówka 2 prawo mendla

Rys. Aneta Skawińska                                                  2n(n – liczba genów heterozygotycznych)

2 prawo dziedziczenia:

Dwie różne cechy dziedziczą się niezależnie od siebie i tworzą w gametach wszystkie możliwie kombinacje z takim samym prawdopodobieństwem

**Drugie prawo Mendla jest prawdziwe, ale tylko dla genów niezależnych.

Geny niezależne – są to geny zlokalizowane w różnych chromosomach

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Biologia,Biologia Matura

Tagi: ,,

Pozostaw odpowiedź

rtb
RTB -to nowoczesna metoda zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym. Reklamuj się na wielu serwisach po najniższych kosztach!
adselect.pl