Dział: Biologia Matura

Dobór naturalny – zróżnicowanie przeżywalności osobników w populacji. Przeżywają najlepiej przystosowane osobniki do warunków środowiska i tylko te wydają potomstwo i przekazują…
prawa człowieka zarys wykładu
niniejszy podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa ale może okazać się przydatny także innych kierunków m in
prawolingo.pl