Dział: Biologia Matura

Dobór naturalny – zróżnicowanie przeżywalności osobników w populacji. Przeżywają najlepiej przystosowane osobniki do warunków środowiska i tylko te wydają potomstwo i przekazują…

Czynniki ewolucyjne: - zmienność - dryf genetyczny - izolacje - dobór naturalny - akces ekologiczny Zmienność - występowanie zróżnicowanych form w obrębie…
meble płońsk
Meble BRW Płońsk, Meble Kwiatowa Płońsk
mebleplonsk.com