portal popularnonaukowy

Zbiór-zadań.pl - matematyka
Chmura tagów. Chmura tagów. Partnerzy:
 • Karty Plastikowe - ekologiczne karty plastikowe
 • Jak założyć firmę
 • Jak nie płacić zus


 • kupon nazwa.pl
  pl Zapewnij sobie kupon tutaj. Pobierz najnowsze Nazwa.
  kody.pl

  Rośliny nasienne-porównanie i charakterystyka

  BIOLOGIA Rośliny nagonasienne Rośliny okrytonasienne Świat roślin

  biomist.pl
  Typ: Nagozalążkowe drobnolistne (Pinophyta = Coniferophyta)
  Gromada: Miłorzębowe (Ginkgopsida)
  Gromada: Kordaitowe (†Cordaitopsida)
  Gromada: Szpilkowe (Pinopsida)
  Typ: Nagozalążkowe wielkolistne (Cycadophyta)
  Gromada: Paprocie nasienne (†Pteridospermopsida, †Lyginopteropsida)
  Gromada: Sagowce (Cycadopsida)
  Gromada: Benetyty (†Bennettitopsida, †Cycadeoidopsida)
  Gromada: Gniotowe (Gnetopsida)
  Typ: Okrytozalążkowe(Magnoliophyta)
  Gromada: Dwuliścienne (Magnoliopsida)
  Gromada: Jednoliścienne (Liliopsida)
  ·         Rośliny nasienne mają łodygi, korzenie, makrofile oraz zalążki.
  ·         Komórka jajowa znajdująca się w zalążku, po zapłodnieniu, do którego nie jest potrzebne środowisko wodne, przekształca się w nasiona.
  ·         Nasienne dzielą się na nagonasienne i okrytonasienne.

  9.1. Pochodzenie i ewolucja

  ·         Trymerofity to przodkowie nasiennych. Z nich powstały archeopterysy, z powodu ich cech zalicza się je do pranagozalążkowych. To prawdopodobnie przodkowie wszystkich nasiennych.
  ·         W obu niezależnych liniach rozwoju archeopterystów  doszło do zamknięcia makrosporangiów w osłonkach i tworzenia się zalążków.
  Nagozalążkowe drobnolistne:
  Nagozalążkowe wielkolistne:
  Intensywny przyrost na grubość zdrewniałych łodyg;
  Tworzenie się drobnych, często igłowatych liści;
  Grupę tę reprezentują: szpilkowe i miłorzębowe oraz wymarłe kordiaty.
  Słabszy przyrost pnia na grubość;
  Tworzenie się większych liści, często pierzysto podzielonych;
  Skupienie sporofili w kłosy zarodnionośne (strobile lub kwiaty);
  Okrywanie zalążków dodatkowymi osłonkami;
  Tworzenie obupłciowych kwiatów;
  Tropikalne sagowce i gnitowce to reprezentanci tej grupy.
  ·         Rośliny okrytozalążkowe pojawiły się w połowie kredy.
  ·         Okazały się najbardziej przystosowanymi roślinami i opanowały dzięki temu największe terytorium.
  ·         Ochłodnie klimatu w erze kenozoicznej spowodowało powrót do dominacji nagonasiennych.
  ·         Nie jest wiadome od jakiej grupy mezozoicznych nagozalążkowych wielkolistnych wywodzą się okrytozalążkowe, które pojawiły się w połowie kredy.

  9.2. Budowa organów wegetatywnych: korzenia, łodygi i liści

  Korzeń

  Rola korzenia:
  ·         utrzymuje roślinę w podłożu;
  ·         pobiera wodę i sole mineralne;
  ·         może gromadzić substancje zapasowe;
  ·         może służyć do rozmnażania wegetatywnego;
  ·         u niektórych roślin wchodzi w symbiozę z bakteriami lub grzybami.
  ·         Typy systemów korzeniowych:
  a) wiązkowy (trawy) – gdy korzeń zarodkowy ma ograniczony wzrost, rozwijają się dodatkowe korzenie z dolnej części łodygi, system taki obejmuje duży obszar podłoża;
  b) palowy (sosna, róża) – gdy z korzenia zarodkowego rozwija się długi, rosnący wciąż w dół korzeń główny, od którego odrastają korzenie boczne, również rozgałęzione, korzeń główny może osiągnąć długość 5 metrów. 
  ·         Budowa morfologiczna korzenia:
  *strefa korzeni bocznych (najbliżej powierzchni podłoża);
  *strefa włośnikowa;
  *strefa wydłużona;
  *stożek wzrostu okryty czapeczką (najgłębiej pod ziemią).
  ·         Budowa pierwotna korzenia:
  *skórka (najbardziej na zewnątrz);
  *kora pierwotna;
  *śródskórnia;
  *okolnica, inaczej perycykl;
  *walec osiowy;
  *łyko pierwotne;
  *drewno pierwotne (najbardziej wewnątrz). 
  ·         Korzeń u większości nasiennych, by utrzymać roślinę o znacznych rozmiarach musi przyrastać na grubość. Przyrost korzenia na grubość odbywa się stopniowo i obejmuje ściśle określone jego strefy. Najczęściej zachodzi to w strefie korzeni bocznych. Mówimy więc, że strefa ta charakteryzuje się budową wtórną, natomiast strefa włośnikowa to strefa, w której znajdujemy budowę pierwotną.
  ·         Zmodyfikowane korzenie:
  *korzenie spichrzowe – gromadzą materiały zapasowe (marchew, pietruszka, burak, seler);
  *korzenie asymilacyjne – występują u storczyków, zawierają chlorofil, uczestniczą w fotosyntezie;
  *korzenie ssawki – występują u roślin pasożytniczych i półpasożytniczych, u półpasożytów (jemioła) pobierają tylko wodę, a u pasożytów (kanianka, łuskiewnik) wodę i substancje organiczne;
  *korzenie podporowe – występują u roślin rosnących nad brzegami wód, chronią rośliny przed zatopieniem, np. u namorzynów;
  *korzenie czepne – występują u pnączy, służą do przymocowania się do gałęzi lub pni wysokich drzew;
  *korzenie oddechowe – występują u roślin bagiennych, środowisko bagienne jest ubogie w tlen, więc roślina rekompensuje niedobór tlenu za pośrednictwem wyrastających w górę, ponad powierzchnie podłoża, bocznych odgałęzieni korzenia podziemnego.
  ·         Informacje dodatkowe (dokładne cytaty z: Świat roślin cz. I i II, pod redakcją Józefa Prończuka, wyd IV, str 88):
  *Korzeń przeciwstawia się wyrwaniu rośliny z gleby nie tylko przez rozgałęzienie, ale także przez odpowiednie rozmieszczenie tkanek wzmacniających jego strukturę.
  *Woda pobierana jest tylko przez najmłodsze części korzenia w jego strefie chłonnej pokrytej włośnikami. Wytworzenie przez ryzodermę włośników usprawnia pobieranie wody, gdyż zwiększa kilkukrotnie powierzchnie zetknięcia się strefy chłonnej z roztworem glebowym.

  Łodyga

  ·         Funkcje łodygi:
  *utrzymuje liście, owoce i kwiaty
  *jest łącznikiem między korzeniem a liśćmi
  *przewodzi wodę
  *wytwarza, transportuje i magazynuje substancje pokarmowe 
  ·         Podział łodyg ze względu na trwałość:
  a)              Zielne – niezdrewniałe; obumierają pod koniec sezonu wegetatywnego; występują u roślin jednorocznych (np. słonecznik, dynia), u roślin dwuletnich (np. marchew, pietruszka), u roślin wieloletnich, czyli bylin, które tracą na zimę części nadziemne, a zimują w postaci cebul, kłączy lub bulw.
  b)             Zdrewniałe – trwałe; występują u drzew (np. wiśni), krzewów (np. bez), krzewinek (np. wrzos); na zimę zrzucają tylko liście.
  ·         Budowa pierwotna łodygi:
  U rośliny dwuliściennej:
  U roślin jednoliściennych:
  *skórka (najbardziej na zewnątrz);
  *kora pierwotna;
  *walec osiowy;
  *łyko pierwotne;
  *kambium (miazga wiązkowa);
  *drewno pierwotne (najbardziej wewnątrz).
  *skórka (najbardziej na zewnątrz);
  *kora pierwotna;
  *łyko pierwotne;
  *drewno pierwotne (najbardziej wewnątrz).
  k%252CNzAxNjYwNjMsNDgzODMwNjE%253D%252Cf%252Cprzekroj przez lodyge2 dwuliscienne Rośliny nasienne porównanie i charakterystyka
  k%252CNzAxNjYwNjMsNDgzODMwNjE%253D%252Cf%252Cprzekroj przez lodyge1 jednoliscienne Rośliny nasienne porównanie i charakterystyka
  Różnice: ułożenie drewna i łyka; występowanie kambium. Rośliny dwuliścienne mają możliwość przyrostu na grubość.
  ·         Podobnie jak korzeń łodyga może przyrastać na długość, możliwość przyrostu na grubość mają te łodygi, które w wiązkach przewodzących mają kambium,  więc rośliny dwuliścienne. Do jednoliściennych zaliczamy: trawy, zboża, rośliny liliowate; brak kambium sprawia, że nie przyrastają na grubość !wyjątkiem jest palma!. 
  ·         Rodzaje wiązek przewodzących
  Wiązka otwarta:
  Wiązka zamknięta:
  k%252CNzAxNjYwNjMsNDgzODMwNjE%253D%252Cf%252Cwiazka otwarta Rośliny nasienne porównanie i charakterystyka

  k%252CNzAxNjYwNjMsNDgzODMwNjE%253D%252Cf%252Cwiazka zamknieta Rośliny nasienne porównanie i charakterystyka
  ·         Przyrost łodygi na grubość:
  a)       powstanie kambium międzyzwiązkowego, pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wiązkami przewodzącymi;
  b)       powstanie kambium w formie pierścienia;
  c)       na zewnątrz kambium powstaje łyko wtórne, a do wewnątrz drewno wtórne; wytworzenie fellogenu umożliwia wytworzeniu korka, czyli wtórnej tkanki okrywającej.
  ·         Modyfikacje łodyg:
  *spichrzowe np. kłącze grzebienia (roślina wodna) oraz bulwy np. ziemniaka;
  *gromadzą wodę np. łodyga kaktusa;
  *czepne np. wąsy na winoroślach;
  *może służyć do rozmnażania wegetatywnego przez: rozłogi, kłącza, bulwy, sadzonki pędowe.

  Liść

  ·         Funkcje liścia:
  *fotosynteza;
  *wymiana gazowa w procesie oddychania;
  *transpiracja (wyparowywania wody);
  *czasem rozmnażanie wegetatywne.
  ·         Ulistnienie to układ liści na łodydze. W zależności od stadium rozwojowego rośliny wyróżniamy różne rodzaje liści:
  *zarodkowe, czyli liścienie mogą spełniać formy organów spichrzowych, wówczas są duże i grube np. u fasoli;
  *dolne np. u siewek;
  *właściwe;
  *przykwiatowe, powstają przy rozwijających się kwiatach.
  ·         Liście rozwijają się z zawiązków liści, czyli pączków, mają ograniczony wzrost, występują dwa typy nerwacji:
  *pierzasta;
  *równoległa.
  ·         Nerwacja to wiązki przewodzące (drewno i łyko) u roślin jednoliściennych występuje nerwacja równoległa, a u roślin dwuliściennych pierzasta inaczej dłoniasta. 
  ·          Budowa anatomiczna liści:
  Skórka – okrywa liście z góry, i z dołu, na dolnej skórce występują aparaty szparkowe służące do transpiracji i wymiany gazowej. Oprócz aparatów szparkowych mogą być obecne włoski tworzące kutner, które zabezpieczają przed nadmiernym parowaniem.
  Miękisz asymilacyjny:
  Palisadowy: Zawiera dużą liczbę chloroplastów. Ma podłużne komórki, dość ściśle przylegające do siebie.
  Gąbczasty: Ma komórki o nieregularnym kształcie, wiele przestworów międzykomórkowych, tworzące komory powietrzne.
  Wiązka przewodząca – składa się z drewna, które transportuje wodę i sole mineralne. Oraz łyka – transportuje produkty fotosyntezy. 
  ·         Modyfikacje liści:
  *spichrzowe gromadzące wodę (np. aloes);
  *spichrzowe gromadzące materiały zapasowe (np. cebula);
  *ciernie – silnie zdrewniałe, sztywne, zawierające wiązki przewodzące, trudne do oderwania (np. kaktus, berberys, robinia akacjowa);
  *czepne (np. groch, fasola);
  *liście pułapki występują u roślin owadożernych (np. muchołówka, dzbanecznik, rosiczka);
  *ochronne np. łuskowate liście cebuli.

  9.3. Organy generatywne cykl rozwojowy nasiennych

  Rozmnażanie u nagozalążkowych

  ·         Sosna jest rośliną rozdzielnopłciową i jednopienną.
  ·         Wszystkie rośliny nasienne wytwarzają kwiat.
  Kwiat męski (w przypadku sosny):
  Kwiatostan żeński (w przypadku sosny):
  Przypomina kłos, z którego wydostaje się pyłek. Pojedynczy liść to pręcik zawierający dwa woreczki pyłkowe, w których znajduje się pyłek.
  Ma kształt okrągłej brunatnoczerwonej szyszki, która zbudowana jest z pojedynczych kwiatów, czyli owocolistków. Na każdym owocolistku znajdują się dwa zalążki.
  ·         Budowa zalążka sosny:
  *okienko (powstaje przez to, że osłonka nie pokrywa całego zalążka, lecz zostawia mały otwór);
  *osłonka;
  *ośrodek;
  *bielmo pierwotne;
  *rodnia;
  *komórka jajowa.
  Zapylenie:
  Zapłodnienie:
  Zapylenie to przeniesienie pyłku w pobliże okienka zalążka. Sosna jest wiatropylna, ziarno pyłku zbudowane jest z komórki generatywnej, wegetatywnej i komórek przedroślowych, które po pewnym czasie giną. Zawiera dwa pęcherze lotne. Zapylenie trwa 1 rok (w czasie jednego roku ziarno sosny znajduje się w okolicy zalążka).
  Ziarno pyłku, które przedostało się w okolice okienka zalążka, kiełkuje i wytwarza z komórki wegetatywnej łagiewkę pyłkową. Zaś komórka generatywna dzieli się na 2 komórki plemnikowe. Zapłodnieniu ulega tylko jedna komórka jajowa, druga zaś ginie.
  ·         Powstanie nasienia:
  U sosny cały proces od zapylenia do powstania nasienia trwa 3 lata. Po zapłodnieniu zalążek zamienia się w nasienie:
  a)       osłonka zalążka przekształca się w łupinę nasienną;
  b)       z zygoty po zapłodnieniu powstaje zarodek, który zawiera zawiązki korzenia, łodygi i liści; u sosny występuje kilka liści zarodkowych (liścieni);
  c)        prabielmo jest haploidalne (1n) powstaje jeszcze przed zapłodnieniem, a po nim rozrasta się i staje się tkanką odżywczą dla rozwijającego się zarodka.
  ·         W przemianie pokoleń u roślin nagozalążkowych dominuje sporofit, jest nim cała roślina; gametofit męski został zredukowany do łagiewki pyłkowej, a gametofit żeński do bielma pierwotnego.

  Rozmnażanie u okrytozalążkowych

  ·         U roślin okrytozalążkowych organem generatywnym, czyli służącym do rozmnażania, jest kwiat.
  ·         Budowa kwiatu: 
  *okwiat (ochrania i przywabia owady);
  *pręcik (element męski);
  *słupek (element żeński).
  ·         Okwiat zróżnicowany ma: płatki korony i działki kielicha. Natomiast okwiat niezróżnicowany ma tylko płatki korony.
  ·         Słupek powstaje ze zrośnięcia się owocolistków.
  ·         Budowa słupka: 
  *znamię;
  *szyjka;
  *zalążnia (w niej zalążek).
  ·         Budowa pręcika:
  *łącznik;
  *pylniki;
  *nitka.
  ·         Budowa rozwiniętego zalążka:
  *okienko (powstaje przez niecałkowite pokrycie ośrodka osłonkami, jest małym otworem);
  *dwie osłonki;
  *ośrodek;
  *antypody (najdalej od okienka);
  *jądro centralne, inaczej wtórne jądro woreczka zalążkowego;
  *komórka jajowa (w pobliżu okienka);
  *synergidy (obok komórki jajowej).
  ·         Jądro centralne powstaje przez złączenie się dwóch jąder (2n). Antypody szybko giną.
  Zapylenie:
  Zapłodnienie:
  Polega na przeniesieniu pyłku na znamię słupka. Najczęściej zapylenie następuje przez owady, ale są też rośliny okrytozalążkowe wiatropylne.
  Jest podwójne – jedna gameta męska łączy się z komórką jajową i powstaje zygota; druga gameta męska łączy się z jądrem centralnym i powstaje bielmo wtórne, które jest triploidalne (3n).
  ·         Przystosowania do zapylenia przez owady u roślin owadopylnych:
  *barwny okwiat;
  *słodki nektar;
  *lepki pyłek;
  *zapach.
  ·         Przystosowania do wiatropylności (np. zboża):
  *wytwarzanie ogromnej ilości pyłku;
  *pyłek łatwy do rozwiania;
  *znamiona słupków są wysokie.
  ·         Rośliny bronią się przed samozapyleniem przez:
  *przedsłupność – polega na wcześniejszym dojrzewaniu słupków;
  *przedprątność – polega na wcześniejszym dojrzewaniu pręcików;
  *heterostylie – różnosłupkowość, czyli różna wysokość pręcików i słupków.
  ·         Powstawanie nasiona: 
  a)        z zygoty powstaje zarodek nowej rośliny, zawierający zawiązki korzenia i łodygi oraz 1 lub 2  liścienie;
  b)         bielmo wtórne staje się materiałem odżywczym dla zarodka;
  c)        u niektórych roślin z ośrodka zalążka powstaje tzw. obielmo

  Wytwarzanie owoców i nasion u roślin okrytozalążkowych

  ·         Powstawanie owocu
  *Nasienie (nasiona) + owocnia = owoc
  *Owocnia powstaje na skutek rozrastania się zalążni. U niektórych roślin w powstawaniu owocni uczestniczy dno kwiatowe. Wówczas owoce nazywamy owocami szupinkowymi (rzekomymi) np. owoc jabłoni, jarzębiny, róży, głogu, gruszy.
  ·         Partenokarpia polega na wytwarzaniu owoców bez nasion, zachodzi wtedy gdy słupek nie został zapylony przez właściwy mu pyłek, lecz rozwija się w owocu pod wpływem innego bodźca np. stymulatora chemicznego, w którym mogą być hormony roślinne – auksyny.
  ·         Typy owoców (s114):
  ·         Typy nasion:
  a) nasienie bielmowe;
  b) nasienie bezbielmowe;
  c) nasienie obielmowe.
  ·         Przemiana pokoleń u roślin okrytozalążkowych: 
  Gametofit męski to łagiewka pyłkowa, gametofit żeński to woreczek zalążkowy, który jest tworem
  siedmio-komórkowym, a ośmio-jądrowym (bo jądro centralne ma 2 jądra). Sporofit jest cała rośliną.
  ·         Kwiatostany:
  *baldach (wiśnia);
  *grono (porzeczka);
  *kolba (kukurydza);
  *kłos (żyto);
  *główka (koniczyna);
  *koszyczek (słonecznik).
  ·         Aromorfozy to cechy, dzięki którym dana grupa organizmów lepiej przystosowuje się do środowiska oraz dzięki tym cechą dana grupa organizmów osiąga wyższy poziom ewolucyjny.
  ·         Przykłady aromorfoz:
  d)       zróżnicowanie w budowie kwiatów, przystosowanych do różnego rodzaju zapylenia;
  e)       redukcja gametofitu: -męskiego do dwóch komórek w ziarnie pyłku, – żeńskiego do kilkukomórkowego woreczka zalążkowego;
  f)        występowanie podwójnego zapłodnienia w wyniku czego powstaje zarodek (2n) i bielmo (3n);
  g)       rozwój owocu, którego owocnia chroni nasienie i ułatwia rozsiewanie;
  h)       duże zdolności rozmnażania wegetatywnego;
  i)         obecność naczyń w drewnie

  9.4 Przegląd i znaczenie

  ·         Porównanie roślin okrytonasiennych i nagonasiennych:
  Cecha:
  Nagonasienne:
  Okrytonasienne:
  Zalążki;
  Leża na owocolistkach niczym nieokryte;
  Znajdują się wewnątrz zalążni (słupka);
  Kwiaty;
  Jednopłciowe, pozbawione okwiatu;
  Obupłciowe, rzadziej jednopłciowe, z bogatymi okwiatami;
  Zapylenie;
  Prawie wyłącznie wiatropylne;
  Głównie owadopylne, występuje też wiatropylne i wodopylne;
  Gametofit;
  Drobny;
  Dalsza redukcja gametofitu;
  Przedrośle żeńskie;
  Bielmo pierwotne;
  Ośmio-jądrowy woreczek zalążkowy;
  Przedrośle męskie;
  Kilkukomórkowe ziarno pyłku;
  Bardziej zredukowane niż u nagonasiennych;
  Zapłodnienie;
  Pojedyncze: komórka plemnikowa łączy się z komórką jajową, powstaje zygota, a następnie zarodek;
  Podwójne: jedna komórka plemnikowa łączy się z komórką jajową, powstaje zygota, a następnie zarodek. Druga komórka plemnikowa łączy się z jądrem centralnym tworząc bielmo wtórne (3n);
  Cykl życiowy;
  Przemianie pokoleń towarzyszy przemiana faz jądrowych, gametofit jest haploidalny, sporofit zaś diploidalny. Dominuje sporofit;
  Nasiona;
  Organ przetrwalny, niczym nieosłonięty;
  Organ przetrwalny, powstaje wewnątrz owocu;
  Owoce;
  Nie występują;
  Są wytwarzane i mają różne postacie;
  Drewno wtórne;
  Zbudowane głównie z cewek;
  Zbudowane głównie z naczyń;
  Formy życiowe.
  Wyłącznie drzewa i krzewy.
  Rośliny zielne, krzewy, krzewinki i drzewa.
  Nagonasienne
  Okrytonasienne
  Drobnolistne
  Wielkolistne
  Dwuliścienne
  Jednoliścienne
  Miłorzębowe:
  miłorząb dwuklapowy (duży pień i korona, liście o blaszkach w kształcie wachlarza).
  Kordaitowe:
  wymarły w permie.
  Szpilkowe:
  sosna, cis pospolity, świerk, limba, jodła, kosodrzewina (liście pod postacią igieł lub łusek, na odpadają na zimę, wyjątek: modrzew).
  Paprocie nasienne:
  wymarły na początku kredy.
  Benetyty:
  żyły w erze mezozoicznej.
  Sagowce: krótki pień, duża szyszka żeńska.
  Gniotowe:
  welwiczja cudowna (drewno zbudowane z naczyń, wiele cech podobnych do okrytonasiennych).
  Magnoliowe:
  magnolia (liście mają pierzastą nerwacje, rośliny tropikalne).
  Jaskrowe: jaskier ostry, ziarnopłon wiosenny, mak (rośliny zielone, drewno zbudowane z naczyń).
  Oczarowe:
  leszczyna, buk, dąb, brzoza (drewno zbudowane z cewek, przejście z owadopylności do wiatropylności). Goździkowe: kaktusy, przypołudniki, goździk kartuzek, kąkol (rośliny zielone, często sukulenty).
  Ukęślowe:
   fiołki, topole, morwy, pokrzywy, wierzby, dyniowce, arbuzy, ogórki (zróżnicowane rośliny, mające najczęściej pięciopłatkowe płatki).
  Różowe: jeżyna, wiśnie, śliwy, marchew, koper, jabłoń, klon, kasztanowiec (zróżnicowane  morfologicznie rośliny).
  Astrowe:
  dzwonek, łopian mniejszy, mniszek lekarski, rumianek, stokrotka, słonecznik, cykoria, sałata (wywodzą się z różowców, liście podzielone na blaszki).
  Jasnotowe:
  ziemniak, pomidor, mięta pieprzowa, szałwia, melisa, tymianek, bazylia (kwiaty obupłciowe, zrośnięte płatki korony).
  Liliowe:
  tulipan, cebula, czosnek, irys, lilia, trawy (większość gatunków jednoliściennych, 60 tysięcy, owadopylne, 6 niezrośniętych działek okwiatu).
  Żabieńcowe:
  strzałka wodna (liście często mają ogonki, najprymitywniejsza grupa jednoliściennych).
  Arekowe:
  palma kokosowa, tatarak, rzęsa, wolfia bezkorzeniowa (rośliny tropikalne, wysoki, nierozgałęziony pień).
  ·         Rola nasiennych: wytwarzają materię organiczną; są pożywieniem i schronieniem; wytwarzają tlen; używane w gospodarstwach jako: papier, meble, ubrania, lekarstwa.

  Artykuł powstał na podstawie:

  Biologia klasa 1. OPERON, zakres rozszerzony, Gdynia 2005 

   Rośliny nasienne porównanie i charakterystyka

  Uczeń drugiej klasy liceum.

  Goście wyszukali nas poprzez:

  • rośliny nasienne
  • porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych
  • roliny nagonasienne
  • Budowa odygi
  • rośliny nagonasienne i okrytonasienne porównanie
  • rośliny okrytonasienne i nagonasienne porównanie
  • cechy roslin nasiennych
  • zalazek liscia
  Po więcej zapraszamy na nasze forum biologiczno-chemiczne:
  Autor Mateusz Data 2011-10-17 19:55:51 Czytań: 45116   Komentarzy: 3
  Podobne artykuły
  biomist.pl

  Ogólna charakterystyka roślin nasiennych. Związek między budową i funkcją korzenia.

  Nasiona są to organy przetrwalne służące do rozprzestrzeniania się roślin. W ich skład wchodzą: 1) zarodek nowej rośliny, 2) łupina nasienna...

  copyright © by Biomist CMS: WordPress | projekt graficzny: cichonkarol.com