portal popularnonaukowy

Zbiór-zadań.pl - matematyka zegarek swatch
Chmura tagów. Chmura tagów. Partnerzy:
 • Karty Plastikowe - ekologiczne karty plastikowe
 • Jak założyć firmę
 • Jak nie płacić zus


 • showroom kod rabatowy
  SHOWROOM www. Gdzie mogę umieścić komentarz do zamówienia.
  kody.pl

  Wielkie życie w kropli wody

  Artykuły biologiczne BIOLOGIA

  biomist.pl

  WIELKIE ŻYCIE W KROPLI WODY

   

  Czym jest woda?

  Woda- mieszanina tlenu i wodoru, bezbarwna, bezwonna, niezbędna do życia każdego nawet najmniejszego organizmu. To wie każdy. Ale czy na pewno wiemy co się kryje w wodzie?

  Co żyje w wodzie?

  Zwierzęta bezkręgowe występują zarówno w toni wodnej, jak i na dnie.

  Zwierzęta te w różny sposób przystosowały się do życia w każdym z tych środowisk. Ze względu na miejsce ich bytowania wyróżniamy sześć grup zespołów ekologicznych:

  Plankton- to zespół organizmów najczęściej o drobnych rozmiarach, roślinnych zwanych fitoplanktonem i zwierzęcych zwanych zooplanktonem. Unoszą się one swobodnie w wodzie. Często występuje zjawisko cyklomorfozy czyli zmiany kształtu i wielkości ciała w ciągu roku. Aby podzielić plankton ze względu na ich wielkość często stosuje się następującą terminologię:

  • ultraplankton  (0,0005-0,005mm)
  • nanoplankton (0,005-0,06mm)
  • mikroplankton (0,06-0,5mm)
  • mezoplankton (0,5-1,0mm)
  • makroplankton (1-10mm)
  • megaplankton (10mm-95mm)

  Organizmy planktonowe mają specjalne przystosowania do życia w toni wodnej, np. poprzez zmniejszenie ciężaru ciał a w stosunki do jego powierzchni czy obecność wodniczek gazowych.

  Nekton- są to organizmy dość duże w porównaniu do planktonu, swobodnie poruszają się w wodzie w sposób czynny.

  Bentos – zwierzęta zaliczanie do tej grupy żyją na dnie środowiska wodnego. W ich skład wchodzą zarówno zwierzęta, jaki i rośliny.

  Peryfiton – to zespól drobnych organizmów, głównie bakterii oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych. Ich środowisko życia to różnego rodzaju podłoża stałe w środowisku wodnym.

  Psammon- organizmy, które żyją wilgotnych piaskach lub w piaskach przez wodę zalewanych. Należy do nich wiele bakterii, pierwotniaków, nicieni, glonów oraz wirki.

  Jakie organizmy zasiedlają wody?

  PIERWOTNIAKI- są to organizmy mikroskopijne, jednokomórkowe wyposażone w specjalne organelle komórkowe. Spełniają one najważniejsze funkcje życiowe takie jak poruczanie się, pobieranie pokarmu, oddychanie, wydalanie produktów metabolizmu oraz rozmnażanie się. Najczęściej zamieszkują one wody słodkie oraz słone. Zdarzają się również pierwotniaki zamieszkujące torfowiska, nadwodne piaski i organizmy żywe. Znajdziemy je również w wodach podziemnych.

      Budowa ciała

  Komórka pierwotniaków składa się z cytoplazmy (jak w każdej komórce) oraz z jądra komórkowego. Zazwyczaj pokryta jest błoną plazmatyczną.

       Odżywianie

  Pierwotniaki cudzożywne mogą odżywiać się poprzez:

  • otaczanie cząstek pokarmu plazmą ciała,
  • osadzanie się na powierzchni zdobyczy i wsysanie jej przez otwór gębowy,

  Pierwotniaki samożywne pozyskują substancje pokarmowe w procesie fotosyntezy.

  Do trawienia pokarmów pierwotniakom służą wodniczki pokarmowe (wakuole).

  Rozmnażanie

  Rozmnażają się głównie przez podział komórki choć zdarzają się  osobniki rozmnażające się płciowo.

  Ruch

  Do aktywnego ruchu służą im rożnego rodzaju wici, rzęski czy nibynóżki.

  organizmy ruch Wielkie życie w kropli wody

  Znaczenie

  Przede wszystkim są pokarmem dla wielu zwierząt . Mają duże znaczenie w obiegu materii. Potrafią oczyszczać wody, tworzą pokłady skał wapiennych. Niestety niektóre pierwotniaki wywołują groźne choroby, takie jak śpiączka afrykańska wywołana przez świdrowca gambijskiego, toksoplazmozę wywołaną przez toksoplazmę czy malarię wywołaną, którą wywołuje zarodziec malaryczny.

   

  Pierwotniaki dzielimy na:

  • wiciowce
  • pełzakowce
  • orzęski

   

  Wiciowce (łac. Mastigota)- pierwotniaki te przez całe życie poruszają się za pomocą jednej lub wielu wici. Wśród wiciowców możemy dokonać podziału na wiciowce zwierzęce lub wiciowce roślinne.

  Przedstawiciele:

  • Euglena zielona
  • Wiciowiec kołnierzykowaty
  • Świdrowiec

   

  Pełzakowce- można je rozpoznać po nieregularnym kształcie. Aby się poruszyć przelewa plazmę.

  Ruch ten można zobrazować na przykładzie ameby:

  ameba 150x30 Wielkie życie w kropli wody

  Przedstawiciele:

  • Ameba
  • Promienica
  • Pełzak błotny

  Orzęski- w przeciwieństwie do pełzakowców ma regularny, wyraźnie określony kształt ciała. Na obrzeżach ich ciała umieszczone są rzęski dzięki którymi poruszają się. Rzęski nie tylko służą jako organ lokomocji. Znajdują się również wokół aparatu gębowego co pomaga w łapaniu pokarmu.

  Przedstawiciele:

  • Pantofelek ogoniasty
  • Trębacz
  • Wirczyk

  WROTKI- organizmy niezwykle drobne. Żyją przede wszystkim w wodach słodkich a także w słonych. Można też spotkać organizmy żyjące na lądzie w środowisku wilgotnym.

  Przedstawiciele:

  • Filina Longiseta
  • Polyarthra
  • Keratella

  Budowa ciała

  Ich rozmiar nie przekracza 8mm, jednak większość wrotek osiąga rozmiary od 150 do 300 µm. Kształt ich ciała może być obły, spłaszczony grzbietowo- brzusznie, tarczowaty lub kulisty. U wrotka często możemy wyodrębnić głowę, tułów i nogę. W odcinku głowy mieści się typowy dla wrotków aparat wrotny, co umożliwia im  poruszanie się w charakterystyczny sposób.

  Odżywianie

  Prawie wszystkie wrotki są wszystkożerne, niektóre są drapieżnikami, a jeszcze inne roślinożercami.

  odztwanie wrotkow Wielkie życie w kropli wody 

  Rozmnażanie

  Wrotki są rozdzielnopłciowe z wyraźnym dymorfizmem płciowym.

  Samce są dużo mniejsze od samic, mają także wiele słabo rozwiniętych narządów.

  Ruch

  Mogą się poruszać pełzając, pływając lub prowadzić osiadły tryb życia.

  Ruch umożliwia aparat wrotny umieszczony w odcinku głowy, nogi lub przydatki jak, np. u Polyarthry. W każdym przypadku jest to ruch śrubowy.

  Poruszają się dość szybko.

  Występowanie

  ruch wrotkow Wielkie życie w kropli wody

  Schemat przemieszczania się wrotków

  Wrotki żyją we wszystkich typach wód śródlądowych. Są składnikiem zarówno planktonu, bentosu jak i psammonu.

  WIOŚLARKI- zaliczane są do nich małe skorupiaki. Zamieszkują głównie wody słodkie, lecz zdarzają się gatunki zamieszkujące wody słone.

  Przedstawiciele:

  • Acroperus
  • Pleuroxus
  • Eurycercus

  Budowa ciała

  Ciało jest otoczone dwuklapkowym, przezroczystym pancerzem, tzw. Karapaksem. Pancerz ten pokrywa całe ciało z wyjątkiem głowy.

  Na głowie znajdują się dwie pary czułków. Pierwsza para jest pokryta czułymi włoskami co odpowiada za orientację, natomiast druga para służy do poruszania się. Wioślarki mają od czterech do sześciu odnóży tułowiowych  pokrytych licznymi szczecinkami. Służą jak narządy oddechowe oraz narządy pomocnicze w zdobywaniu pożywienia. W ciągu roku występuje cyklomorfoza.

   

   przebieg cyklomorfozy Wielkie życie w kropli wody

  Przebieg cyklomorfozy

  Rozmnażanie
  Wioślarki są rozdzielnopłciowe. Występuje przemiana pokoleń.  Jaja znajdują się w komorze lęgowej w której przez pewien czas po wylęgnięciu  przebywają młode. Wioślarka może mieć od 2 do nawet 100 jaj. Długość życia wioślarek waha się miedzy 26 a 108 dniami.

   

  Odżywianie

  wioslarka Wielkie życie w kropli wody

  Wioślarka z widocznymi jajami w komorze lęgowej

  Większość wioślarek odżywia się filtracyjnie. We wnętrzu

  ciała wioślarek znajduje się

  specjalny układ szczecinek oraz

  sit w którym woda zostaje

  oddzielona od pokarmu. Dla ciekawostki „oczko sita”  wioślarek ma wielkość rzędu 1-2µm. Po tym procesie pokarm za pomocą szczecinek  trafia do otworu

  gębowego. Tempo filtracji w dużym stopniu zależy od

  rozmiaru wioślarki oraz z temperatury wody.

  filtracja pokarmu Wielkie życie w kropli wody

  Schemat filtracyjnego odżywiania się rozwielitek

  Drapieżne wioślarki chwytają swoje zdobycze za pomocą odnóży i czułek.

  Ruch

  Wioślarki poruszają się unosząc za pomocą drugiej pary czułków. Najpierw unoszą się ku górze, następnie lekko spadają. Wykonują ten ruch nieprzerwanie.

  ruch rozwielitek Wielkie życie w kropli wody
  Ruch rozwielitek

  Występowanie

  Występują głównie w wodach słodkich- w wysychających zbiornikach , stawach, jeziorach itd. Ich liczebność może dojść nawet do 1000 osobników w 1 dmwody.

  Znaczenie

  Stanowią pokarm dla wielu gatunków ryb planktonożernych. Są używane jako biotesty do badań stężenia pestycydów oraz toksyczności ścieków przemysłowych. Suszone są stosowane jako pokarm dla ryb akwariowych.

  Hodowla i obserwacja mikroskopijnych organizmów wodnych

  Hodowla została założona 19.05.12r.

  Do jej otworzenia potrzebowałem dwóch przezroczystych naczyń oraz garści trawy. No i co najważniejsze do obserwacji potrzebny był mikroskop.

  Do naczyń włożyłem trawę i zalałem ją wodą i postawiłem w ciepłym miejscu.

  Próbka kontrolna wody wykazała, że nic w tej wodzie się nie znajduje (mowa tu oczywiście o mikroorganizmach).

  Po około czterech tygodniach zauważyłem zmianę koloru wody z przezroczystej na ciemny brązowy. Hipoteza jak mi się nasunęła była jednoznaczna, pojawiły się pierwsze, mikroskopijne organizmy wodne.

  Oto co „znajdowało” się w tej wodzie:

  fot 1 Wielkie życie w kropli wody

  fot 2 Wielkie życie w kropli wody

  fot 3 Wielkie życie w kropli wody

  Do obserwacji obraz został powiększony  300 razy. Aby uzyskać powyższe zdjęcia użyłem kamery mikroskopowej.

  Jakie to gatunki organizmów?

  To pytanie nasunęło mi się po wykonaniu tych zdjęć.

  Sądzę, że są to pierwotniaki zaliczane do orzęsków i wiciowców.

  Na pierwszym można dostrzec okazałego pierwotniaka Spirostomum Ambiguum,

  a poniżej grupę euglen zielonych.  Na każdym kolejnym zdjęciu widniej choć jeden przedstawiciel tej grupy.

  Bibliografia:

  • Anna Stańczykowska- „Zwierzęta bezkręgowe naszych wód”
  • Igor Jan Rybak- „Przewodnik do rozpoznawani niektórych bezkręgowych zwierząt słodkowodnych”
  • M. Jefimow, M. Sęktas- „Puls życia”

  Maksymilian Sito

  „Wzorowy uczeń”

   Praca zdobyla II miejsce w konkursie Wiosny’2012 Portalu Naukowego Biomist

   Wielkie życie w kropli wody

  Rafał

  facebook Wielkie życie w kropli wody youtube Wielkie życie w kropli wody 

  Goście wyszukali nas poprzez:

  • co żyje w kropli wody
  • mikroskopijne organizmy zyjace w wodzie słodkiej
  • organizmy jednokomórkowe Euglena i ameba
  • orzęski rozwielitki
  • schemat odżywiania planktonu
  Po więcej zapraszamy na nasze forum biologiczno-chemiczne:
  Autor admin Data 2013-04-06 20:34:26 Czytań: 3173   Komentarzy: 0
  Podobne artykuły
  biomist.pl

  PROTISTY. CZ. 1. Protisty - najprostsze organizmy eukariotyczne

  PROTISTY. CZ. 1. PROTISTY - NAJPROSTSZE ORGANIZMY EUKARIOTYCZNE Protisty najprostsze organizmy eukariotyczne 1.Powstanie komórki eukariotycznej ...

  copyright © by Biomist CMS: WordPress | projekt graficzny: cichonkarol.com