Kategoria: Rośliny okrytonasienne

Znajdziesz tutaj budowę , cechy oraz znaczenie roślin okrytonasiennych. Jest to dział w którym poznasz specyfikę tej części świata roślin.

Fig 10popr Rośliny okrytonasienne

Elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM)

Agnieszka Kowalkowska, Natalia Wiśniewska Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Cytologii i Embriologii Roślin e-mail: agnieszka.kowalkowska@biol.ug.edu.pl Budowa i zasady działania mikroskopu skaningowego Mikroskop…

O dębach gawęda

O dębach można by pisać i opowiadać naprawdę bardzo wiele. Są to powszechnie znane rośliny, jeśli nie z nazwy gatunkowej, to przynajmniej…

Cykle rozwojowe roślin

Autor: Grzegorz Jagodziński Homologia struktur w cyklu rozwojowym roślin telomowych mszaki paprotniki jednakozarodnikowe paprotniki różnozarodnikowe nagonasienne okrytonasienne mech paprotka widliczka sosna róża…

Rośliny nasienne-porównanie i charakterystyka

Typ: Nagozalążkowe drobnolistne (Pinophyta = Coniferophyta) Gromada: Miłorzębowe (Ginkgopsida) Gromada: Kordaitowe (†Cordaitopsida) Gromada: Szpilkowe (Pinopsida) Typ: Nagozalążkowe wielkolistne (Cycadophyta) Gromada: Paprocie nasienne…