portal popularnonaukowy

Zbiór-zadań.pl - matematyka zegarek swatch
Chmura tagów. Chmura tagów. Partnerzy:
 • Karty Plastikowe - ekologiczne karty plastikowe
 • Jak założyć firmę
 • Jak nie płacić zus


 • strach przed wystąpieniami
 • Niemal w kaŜdej. Opis tego wyniku jest niedostępny z powodu robots.
  spokojducha.pl

  STĘŻENIE PROCENTOWE – ZADANIA, cz.2.

  CHEMIA

  biomist.pl

  STĘŻENIE PROCENTOWE – ZADANIA, cz.2.

  Zadania wymagające przekształcenia wzoru.

  W drugiej części artykułu o stężeniu procentowym spróbujemy się zmierzyć z trudniejszymi zadaniami. Zanim to jednak nastapi, przypomnijmy sobie kilka podstawowych pojęć:

  Roztwór – jednorodna mieszanina dwóch lub więcej składników.

  Substancja rozpuszczona – substancję, którą mieszamy z wodą, celem otrzymania roztworu.

  Rozpuszczalnik – ciecz, w której rozpuszczamy jakąś substancję, by otrzymać roztwór.

  Stężenie roztworu – ilość substancji znajdującej się w roztworze.

  Stężenie procentowe – liczba gramów związku, jaka jest obecna w 100 g roztworu i wyrażona jest w procentach.

  Dziś zajmiemy się zadaniami wymagającymi przekształceń wzoru na stężenie procentowe.

  Przykład 1:

  Do 150 g roztworu NaCl o stężeniu 10 % dodano 50 g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

  Rozwiązanie:

  Wyobrażamy sobie, że w zlewce było 150 g roztworu NaCl (mr1) o stężeniu 10 % (Cp1), dolano do tego roztworu 50 g wody, zamieszano. Otrzymano roztwór zawierający taką samą ilość substancji rozpuszczonej, ale masa rozpuszczalnika się zmieniła, zatem stężenie procentowe  (Cp2) też jest inne. Jakie?

  Dane:

  mr1 = 150 g

  Cp1 = 10 %

  mrozp dodanego: 50 g

  Szukane:

  Cp2 = ?

  Ponieważ po dodaniu do roztwory początkowego 50 g wody zwiększyła się masa całego roztworu i oczywiście masa rozpuszczalnika w nowym roztworze, ale masa substancji rozpuszczonej pozostała bez zmian, wyliczymy na początek właśnie masę substancji rozpuszczonej.

  Korzystając z podstawowego wzoru na stężenie procentowe obliczymy ms:

  Cp1 = ( ms / mr1 ) x 100 %

  Cp1 = (ms x 100 %) / mr1

  ms x 100 % = Cp1 x mr1 / : 100 %  (obustronnie dzielimy równanie przez 100 %)

  ms = (Cp1 x mr1 ) / 100 %

  Podstawiamy i liczymy:

  ms = (10 % x 150 g) / 100 %

  ms = 1500 g / 100 = 15 g

  ms = 15 g

  Teraz wiemy już, że:

  – masa substancji rozpuszczonej, ms = 15 g

  – masa nowego roztworu, mr2 = 150 g + 50 g = 200 g

  Wracamy zatem do podstawowego wzoru na stężenie:

  Cp2 = ( ms / mr2 ) x 100 %

  Cp2 = (15 g x 100 %) / 200 g = 1500 % / 200 = 7,5 %

  Odpowiedź:

  Stężenie procentowe wynosi 7,5 %

  Przykład 2:

  Ile gramów wody należy odparować z 300 g 5 % wodnego roztworu NaOH, aby stężenie wodorotlenku w tym roztworze wzrosło do 6 %

  Rozwiązanie:

  Wyobrażamy sobie, że mamy w zlewce 300 g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 5 %, ale ktoś nam powiedział, że roztwór taki jest zbyt rozcieńczony. Żal go wylewać, zresztą byłoby to nieekologiczne, lepiej odparować lub oddestylować odpowiednią ilość wody. Odpowiednią, to znaczy jaką?

  Dane:

  mr1 = 300 g

  Cp1 = 5 %

  Cp2 = 6 %

  Szukane:

  mrozp2 = ?

  Jeżeli usuniemy z roztworu część wody, czyli rozpuszczalnika, to masa rozpuszczalnika w tak otrzymanym roztworze zmniejszy się, oczywiście zmniejszy się też masa nowego roztworu, ale masa substancji pozostanie taka sama.

  Część wody, jaką musimy usunąć z roztworu, by uzyskać nowy roztwór, o większym stężeniu, będzie różnicą pomiędzy masą początkowego roztworu (mr1) i masą roztworu końcowego (mr2):

  mrozp = mr1 – mr2

  Masę roztworu końcowego, czyli uzyskanego po usunięciu części rozpuszczalnika możnaby wyliczyć ze wzoru na stężenie procentowe:

  (a) Cp2 = (ms x 100 %) / mr2

  Nie znamy jednak masy substancji rozpuszczonej, ms.

  Na szczęście możemy ją łatwo policzyć, ponieważ usuwając część wody z roztworu, masa substancji rozpuszczonej pozostaje bez zmiany, zatem tą masę policzymy, wykorzystując informacje o początkowym roztworze, czyli roztworze przed usunięciem 50 g wody:

  (b) Cp1 = (ms x 100 %) / mr1

  ms x 100 % = Cp1 x mr1 / : 100 %

  ms = (Cp1 x mr1) / 100 %

  Wstawiamy, liczymy:

  ms = (5 % x 300 g) / 100 % = 1500 g / 100  = 15 g

  ms = 15 g

  Wracamy do równania (a):

  (a) Cp2 = (ms x 100 %) / mr2

  Mamy w nim wszystkie dane, umożliwające policzenie masy roztworu otrzymanego po usunięciu z początkowego roztworu części wody.

  Cp2 = (ms x 100 %) / mr2

  mr2 = (ms x 100 %) / Cp2

  Wstawiamy, liczymy:

  mr2 = (15 g x 100 %) / 6 %

  mr2 = 1500 g / 6 = 250 g

  mr2 = 250 g

  Mamy masę roztworu początkowego i masę roztworu końcowego, podstawiamy, liczymy:

  mrozp = mr1 – mr2

  mrozp = 300 g – 250 g = 50 g

  Odpowiedź:

  Aby otrzymać taki roztwór należy odparować 50 g wody.

  Po rozwiązaniu tych dwóch zadań nasuwa się wniosek:

  Jeżeli rozcieńczamy roztwór, to jego stężenie maleje.

  Jeżeli zatężamy roztwór (= usuwamy część rozpuszczalnika), wówczas jego stężenie rośnie.

  Niby sprawa oczywista, ale należy o tym pamietać, bo to jest jakaś wskazówka, czy zadanie zostało rozwiązane prawidłowo – jeżeli mamy do rozwiązania zadanie o rozcieńczaniu, a wyszło, że stężenie nowego roztworu wyszlo wyższe, niż początkowego, to na pewno po drodze popełniliśmy błąd !!

  Przykład 3:

  Ile wody i ile NaCl należy użyć do sporządzenia 500 g roztworu o stężeniu procentowym 1 %?

  Rozwiązanie:

  Wyobrażamay sobie, że mamy za zadanie sporządzić 500 g roztworu jednoprocentowego, mamy do dyspozycji wodę i NaCl, tylko musimy się zastanowić, ile tej wody i ile substancji rozpuszczonej należy użyć.

  Dane:

  mr = 500 g

  Cp = 1 %

  Szukane:

  ms = ?

  mrozp = ?

  Korzystamy z dobrze znanego wzoru:

  Cp = ( ms / mr ) x 100 %

  Nie znamy w tym wzorze tylko ms, ale potrafimy ten wzorek tak przekształcić, by tą wielkość policzyć; masa substancji rozpuszczonej to nie tylko jedna z szukanych w naszym zadaniu, ale i wielkość niezbędna do  policzenia drugiej niewiadomej.

  Cp = (ms x 100 %) / mr

  przypomina nam to równośc typu: 3 = 6 / 2, z której 6 wyznaczymy: 6 = 3 x 2

  Zatem:

  ms x 100 % = Cp x mr

  dzielimy obie strony równania przez 100 % i otrzymujemy ms:

  ms = (Cp x mr) / 100 %

  podstawiamy, liczymy:

  ms = (1 % x 500 g) 100 % = 5 g (procenty w liczniku i mianowniku skróciły się)

  ms = 5 g

  Spójrzmy teraz do rozwiniętej formy wzoru na stężenie procentowe:

  Cp = [ ms / (ms + mrozp) ] x 100 %

  100 % umieszczamy w mianowniku, więc mamy:

  Cp = (ms x 100 % ) / (ms + mrozp)

  Szukana wielkość znajduje się w mianowniku ułamka. Na początek wyznaczymy cały mianownik. Jeśli mamy trudność z przekształceniem takiego równania, ponownie przypominamy sobie równość typu: 3 = 6 / 2, z której 2 wyznaczymy: 2 = 6 / 3

  ms + mrozp = (ms x 100 %) / Cp

  Od obu stron równania odejmujemy ms, aby wyznaczyć mrozp.

  pełen zapis równania wyglądałby zatem tak:

  ms + mrozp – ms = [ (ms x 100 %) / Cp ] – ms

  W skróconej formie otrzymujemy zatem:

  mrozp = [ (ms x 100 %) / Cp ] – ms

  Podstawiamy, obliczamy:

  mrozp = [ (5 g x 100 %) / 1 % ] – 5 g

  mrozp = 500 g – 5 g = 495 g

  Odpowiedź:

  Należy użyć 495 g wody i 5 g NaCl.

  Przykład 4:

  Oblicz ile KOH należy rozpuścić w 250 g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu 15 %.

  Rozwiązanie:

  Wyobrażamy sobie, że mamy wsypać pewną zważoną ilość KOH do 250 g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu 15 %.

  Dane:

  mrozp = 250 g

  Cp = 15 %

  Szukane:

  ms = ?

  Korzystamy ze wzoru:

  Cp = ( ms / mr ) x 100 %

  No tak, tylko że nie znamy masy roztworu, czyli mianownika…

  Ale wiemy, że masa roztworu, to masa substancji rozpuszczonej plus masa rozpuszczalnika, czyli mamy rozwiniętą wersję naszego wzoru na stężenie procentowe:

  Cp = [ ms / (ms + mrozp) ] x 100 %

  Wielkość poszukiwana, oznaczona boldem, jest zarówno w liczniku, jak i w mianowniku ułamka. Należy zatem tak przekształcić wzór, by móc ją wyznaczyć. Na początek 100 % wpiszmy do licznika. Mamy zatem (specjalnie będę używac nawiasów, by nie było wątpliwości, które symbole należą do licznika, które do mianownika:

  (a) Cp = (ms x 100 %) / (ms + mrozp)

  Wyznaczmy licznik. Jeśli mamy z tym trudnośc, wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z równością: 3 = 6 / 2. Jak wyznaczyć 6? Pomnożyć 3 przez 2.

  (b) (ms x 100 %) = Cp x (ms + mrozp)

  Jeśli mamy jakąs liczbę przed nazwiasem a w nawiasie dodawanie, to ta liczba dotyczy obu składników sumy, czyli:

  (c) Cp x (ms + mrozp) = Cp x ms +    Cp x mrozp

  Podstawimy drugą część równości zamiast drugiej części równania (b):

  (d) (ms x 100 %) = Cp x ms +    Cp x mrozp

  Pogrupujemy teraz fragmenty równania (w matematyce takie fragmenty to „wyrazy”) zawierające tą samą wielkość ms (w razie potrzeby należy powtórzyć z matematyki, jak rozwiązuje się zadania !!!):

  (e) (ms x 100 %) – Cp x ms = Cp x mrozp

  Przed nawias wyciągniemy wspólny fragment, czyli ms:

  (f) ms (100 % – Cp) = Cp x mrozp

  Obie strony równania dzielimy przez wyrażenie w nawiasie, co zapiszemy:

  ms (100 % – Cp) = Cp x mrozp / : (100 % – Cp)

  I wynika z tego, że:

  ms = Cp x mrozp : (100 % – Cp)

  Wystarczy podstawić i policzyć:

  ms = (15 %   x   250 g)  /  (100 % – 15 %) = 3750 % x g / 85 %

  w liczniku i mianowniku mamy %, więc jednostki się skrócą i mamy wynik:

  ms = 3750 % x g / 85 % = 44,12 g

  Odpowiedź:

  Należy rozpuścić 44,12 g substancji.

   STĘŻENIE PROCENTOWE – ZADANIA, cz.2.

  „kto chce, ten szuka okazji; kto nie chce, ten szuka wymówki”

  Nauczyciel akademicki, chemik-pasjonat. Wciąż poznaje świat związków naturalnych i duszę studenta.
  Wielbicielka wędrówek górskich, przejażdżek rowerowych i czynnego wypoczynku. Obserwatorka przyrody.

  Goście wyszukali nas poprzez:

  • stężenie procentowe zadania i rozwiązania gimnazjum
  • roztwór jednoprocentowy
  • zadania na stężenia procentowe z chemii
  • stężenie procentowe-zadania ii*
  • zadania stężenia chemia liceum
  • zadania stężenie procentowe
  Po więcej zapraszamy na nasze forum biologiczno-chemiczne:
  Autor Oxygenium Data 2010-12-16 20:34:44 Czytań: 4700   Komentarzy: 0
  Podobne artykuły
  biomist.pl

  Stężenia procentowe, cz. 3

  STĘŻENIE PROCENTOWE, cz.3. Zadania, do rozwiązania których wykorzystamy proporcje. W trzeciej części artykułu o stężeniu procentowym rów...

  copyright © by Biomist CMS: WordPress | projekt graficzny: cichonkarol.com