Medycyna i zdrowie

Moczówka prosta jest chorobą związaną z układem wydalniczym. Przebieg choroby jest różny, ponieważ ma różne podłoża. Etiopatogeneza tego schorzenia, nie jest do…