Biologia

Lamarck: - samorództwo – źródło powstawania nowych form - pod wpływem środowiska narządy używane rozwijają się, a narządy nieużywane zanikają - w…