Azotek Boru – Azot i Bor

Czym jest Azotek Boru? Azotek Boru jest to nieorganiczny związek chemiczny boru i azotu, otrzymany w 1842 roku. Wykazuje bardzo wysoką wytrzymałość w…

Układ Wydalniczy Człowieka

Wydalanie – usuwanie toksycznych i szkodliwych, zbędnych metabolitów.Wydalanie to:- pozbywanie się CO2 przez płuca-  usuwanie szkodliwych…

Elektroliza

Elektroliza – jest to zespół reakcji redoks zachodzących na granicy faz elektroda – roztwór elektrolitu wymuszony przez zewnętrzne źródło prądu stałego. W…

Ogniwa galwaniczne

Ogniwo galwaniczne – układ składający się z 2 przewodników prądu zanurzonych w roztworze elektrolitu będącym źródłem prądu na skutek zachodzących w nim…

UKŁAD ODDECHOWY cz. 1

Analiza porównawcza narządów wymiany gazowej u zwierząt i roślin.GRUPA UKŁAD ODDECHOWYPROTISTY Protisty na ogół oddychają tlenowo,…