Układ Wydalniczy Człowieka

Wydalanie – usuwanie toksycznych i szkodliwych, zbędnych metabolitów. Wydalanie to: - pozbywanie się CO2 przez płuca -  usuwanie szkodliwych barwników żółciowych (bilirubina,…

Elektroliza

Elektroliza – jest to zespół reakcji redoks zachodzących na granicy faz elektroda – roztwór elektrolitu wymuszony przez zewnętrzne źródło prądu stałego. W…

Ogniwa galwaniczne

Ogniwo galwaniczne – układ składający się z 2 przewodników prądu zanurzonych w roztworze elektrolitu będącym źródłem prądu na skutek zachodzących w nim…

Układ wydalczniczy zwierząt cz.1

UKŁAD WYDALNICZY PROTISTY Wydalanie to usuwanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. Wydaliny białek i kwasów nukleinowych: amoniak (toksyczny, wydalany z dużą…

UKŁAD ODDECHOWY cz. 1

Analiza porównawcza narządów wymiany gazowej u zwierząt i roślin. GRUPA UKŁAD ODDECHOWY PROTISTY Protisty na ogół oddychają tlenowo, prowadząc wymianę gazową całą…