1) Korozja - podstawy Korozja to chemiczne i elektrochemiczne procesy stopniowego niszczenia mikrostruktury materiału prowadzące do jego rozpadu pod wpływem czynników środowiska.…

Azotan ołowiu jest solą, która jako dobrze rozpuszczalna w wodzie może posłużyć do wykonania reakcji charakterystycznych dla jonu Pb(II). Krystalizuje łatwo, tworząc…

Salicylan metylu jest estrem spotykanym w przyrodzie, pod nazwą olejku przęślowego. Jest to niezbyt lotna ciecz (tw. 223 ºC) o bardzo charakterystycznym…

O dębach można by pisać i opowiadać naprawdę bardzo wiele. Są to powszechnie znane rośliny, jeśli nie z nazwy gatunkowej, to przynajmniej…
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl