Korozja metali i ochrona przed nią, cz. I

1) Korozja - podstawy Korozja to chemiczne i elektrochemiczne procesy stopniowego niszczenia mikrostruktury materiału prowadzące do jego rozpadu pod wpływem czynników środowiska.…

Od kwasu 3-nitroftalowego do luminolu

Tym razem opiszę metodę otrzymywania kwasu 3-nitroftalowego i jego dalszej przeróbki na poszukiwany luminol. Zaczniemy od nitrowania kwasu lub bezwodnika ftalowego. Zazwyczaj…

Korozja metali i ochrona przed nią, cz. I

1) Korozja - podstawy Korozja to chemiczne i elektrochemiczne procesy stopniowego niszczenia mikrostruktury materiału prowadzące do jego rozpadu pod wpływem czynników środowiska.…