Najprostsze obliczenia chemiczne

Rozwiążemy szereg następujących zadań: Ile cząsteczek kwasu siarkowego zawiera łącznie 21 atomów? Ile atomów zawiera 25 cząsteczek wodorotlenku wapnia? 1,023 · 1025…