Układ grupowy Kell

Układ grupowy Kell został wykryty w roku 1946, swoją nazwę zawdzięcza nazwisku kobiety- Kelleher, u której po raz pierwszy zidentyfikowano przeciwciała