Do oczyszczania białek użyć można bardziej wyrafinowanych rozwiązań opartych o wcześniej przedstawione przepuszczanie roztworu przez kolumnę. Takim ulepszeniem jest wysokociśnieniowa chromatografia ciśnieniowa…

Jedną z szeroko stosowanych metod oczyszczania białek jest chromatografia powinowactwa. Wykorzystuje ona duże podobieństwo białek do niektórych specyficznych grup chemicznych. Podobnie jak…

W laboratoriach biochemicznych stosuje się wiele metod na oczyszczanie białek. Przejdziemy teraz do tych bardziej wyrafinowanych…