SYNTEZA nadjodanu Dess-Martina ETAP 1: Synteza kwasu o-jodobenzoesowego RÓWNANIE REAKCJI: OPIS: - Reakcja przebiega przez produkt pośredni – sól diazoniową. SPRZĘT: -…
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl