SYNTEZA nadjodanu Dess-Martina

SYNTEZA nadjodanu Dess-Martina ETAP 1: Synteza kwasu o-jodobenzoesowego RÓWNANIE REAKCJI: OPIS: - Reakcja przebiega przez produkt pośredni – sól diazoniową. SPRZĘT: -…