PROPANON ACETON, C3H6O inne nazwy związku: dimetyloketon, propan-2-on, dwumetyloketon zdjęcie odczynnika: wzór strukturalny: masa cząsteczkowa: 58,08 CAS No: 67-64-1 1. Podstawowe właściwości…

MYDŁO KOKOSOWE OPIS: - zaprzęgniemy reakcję chemiczną do użytku codziennego. Jest to reakcja zmydlania - reakcja hydrolizy estrów kwasów tłuszczowych (tłuszczów) w…

WYDZIELANIE ASPIRYNY Z TABLETEK FARMACEUTYKÓW (aspiryny, polopiryny, asprokolu, etopiryny, encopiryny itp) OPIS: - Tabletki farmaceutyków składają się z substancji czynnych m.in. z…

Wykrywanie celulozy Prosta reakcja pozwalająca wykryć celulozę. W ten sam sposób możemy wykryć cukier w miodzie, mleku i innych środkach spożywczych zawierających…

KRYSTALIZACJA Stałe związki organiczne bezpośrednio wydzielone w reakcji zazwyczaj nie są chemicznie czyste, lecz zawierają niewielkie ilości innych związków (tzw. zanieczyszczeń), powstających…