Artykuł przedstawia spoób przyrządzenia najprostszej cieczy nienewtonowskiej oraz sposoby badania jej właściwości

Artykuł charakteryzuje budowę i zastosowanie wkraplaczy.