Labilność i bierność kompleksów

W przypadku większości kompleksów reakcje zastępowania jednych ligandów przez drugie, tworzące kompleksy trwalsze, przebiegają szybko. Kompleksy takie nazywa się labilnymi. Istnieje jednak…