Bakterie – odżywianie, oddychanie, rozmnażanie

3 817

Bakterie – odżywianie,oddychanie,rozmnażanie

Odżywianie się bakterii

a)Autotroficzne

Fotosyntetyzujące – zawierają bakterie riochlofilu. Wykorzystują CO2,wodę oraz światło (energie świetlną). Są to bakterie purpurowe i zielone…

Chemosyntetyzujące są to bakterie które nie zawierają riochlofilu. Uzyskują one energie z utleniania związków np.:

  • Z siarkowodoru powstają bakterie siarkowe
  • Z amoniaku powstają bakterie nitryfikacyjne
  • Z wodoru powstają bakterie wodorowe

b)Bakterie cudzożywne (Heterotrofy)

Saprobionty – (bakterie gnilne, które rozkładają się i odżywiają się martwą materią organiczną.

Pasożyty – Bakterie chorobotwórcze czerpią substancje organiczne z żywych organizmów.

Oddychanie

Oddychanie tlenowe –  Aeoby utleniają związki organiczne w obecności tlenu

Glukoza + O2 –> Dwutlenek węgla + wode + energie

Oddychanie beztlenowe – Anaeroby utleniają związki organiczne bez udziału tlenu

Gluzoza –> alkohol etylowy + dwutlenek wegla + energia

Proces oddychania beztlenowego to fermentacja :

–> Kw.mlekowy

–> Kw.octowy

Rozmnażanie

a)      Bezpłciowo

Poprzez amitoze następuje bezpośredni podział komórki. Przed podziałem, materiał genetyczny ulega replikacji czyli podwojeniu .W rezultacie powstają dwie komórki potomne.

b)       Płciowo (Proces rozmnażania płciowego to koniugacja.)

Koniugacja polega na połączeniu dwóch zróżnicowanych płciowo bakterii za pomocą PILI i wymianie między nimi fragmentów DNA( najczęściej z plazmidów). Proces ten prowadzi do zróżnicowania materiału genetycznego bakterii.

 

[QUIZZIN 2]
Komentarze