Budowa komórki bakteryjnej

1 556

BUDOWA KOMÓRKI PRIOKATRIOTYCZNEJ(bakteryjnej)

Organizmy prokariotyczne są to organizmy bezjądrowe, a organizmy Eukariotyczne to organizmy jądrowe.  Bakterie – Mają ścianę komórkową, rozmnażają się przez podział, powodują choroby.


Cechy budowy komórki bakterii

– Brak jądra komórkowego i innych organelli komórkowych.

Centrum komórki wypełnia nukleoid – genofor. Jest to pozwijana kolista cząsteczka DNA, która zawiera informacje genetyczne komórki.

– Obecność Plazmidów

Plazmidy są to mniejsze cząsteczki DNA, które zawierają część informacji genetycznej bakterii warunkującą np.: Odporność na antybiotyki

– Obecność rybosomów, które pełnią funkcje syntezy białka

Obecność materiała zapasowego: skrobia,glikogen, wolutyna.

Błona komórkowa tworzy wpuklenia do wnętrza komórki – mezosomy, które biorą udział w oddychaniu komórki.

Obecność ściany komórkowej zbudowanej z mureiny

Rzęska – porusza się, zbudowana z flageliny

Obecność FIMBRIE rurkowatych białkowych wyrostków, które umożliwiają przytwierdzenie do błony komórki zwierzęcej.

Obecność PILE – białkowe wyrostki umożliwiające koniugacje, jest to proces płciowy.

Podział Bakterii

Bakterie Gram dodatnie – Mają grubą ścianę komórkową, barwią się fioletem goryczkowym.

Bakterie Gram ujemne – Mają cienka ścianę komórkową, nie barwią się fioletem goryczkowym.

Test

[QUIZZIN 2]
Komentarze