Czynniki wzrostowe u roślin

– Regulatorami wzrostu i rozwoju u roślin są fitohormony, niejednorodne pod względem chemicznym, które w bardzo małych stężeniach istotnie wpływają na wzrost, rozwój i funkcjonowanie organizmu.

– Fitohormony nie mają własnych dróg rozprowadzających. Transportowane są po roślinie za pośrednictwem wiązek przewodzących.

 

Rozróżniamy 2 grupy fitohormonów ze względu na sposób działania:

stymulatory (substancje, które pobudzają wzrost i rozwój); auksyny, gibereliny, cytokininy

inhibitory (substancje, które hamują wzrost i rozwój, przyspieszają procesy starzenia się); kwas abscysynowy ABA, etylen

– Fitohormony mogą działać synergistycznie (dwa różne fitohormony stymulują ten sam proces) i antagonistycznie.

AUKSYNY:

– produkowane są przez stożek wzrostu pędu (tam są wytwarzane), za transport auksyn odpowiada łyko

– stymulują podziały komórkowe, mitozę

– stymulują wydłużanie się komórek, wzrost elongacyjny

– pobudzają roślinę do ruchów tropicznych

– pobudzają tworzenie kallusa

– pobudzają korzenie zawiązków korzeniowych (korzenie przydyszowe)

– wywołują efekt dominacji wierzchołkowej – wydłużanie pędu głównego hamując pędy boczne

– stymulują zawiązywanie się owoców (efekt partenokarpii – tworzenie się owoców bez nasion)

INHIBITORY:

– stymulują proces starzenia

się, skutkuje to żółknięciem i opadaniem liści oraz dojrzewaniem owoców

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Biologia,Biologia Matura

Tagi: ,,

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl