Dziedziczenie genów sprzężonych

W jednym chromosomie może znajdować się bardzo dużo genów.

Chromosom – upakowane DNA

genetyka

Rys. Aneta Skawińska

Zjawisko crossing over – osobniki o cechach mieszanych

Polega na krzyżowaniu i wymianie odcinków chromatyd między chromosomami homologicznymi. Do tego dochodzi w profazie I podziału mejotycznego.

crossing_over

Rys. Aneta Skawińska

Prawdopodobieństwo (częstotliwość) zajścia crossing over od odległości między określonymi genami w chromosomie – im dalej tym większe prawdopodobieństwo crossing over.

zajscie_crossing_over

Rys. Aneta Skawińska.  w tym przypadku mniejsze prawdopodobieństwo, że dojdzie do crossing over

Mapa genów – ilustruje rozmieszczenie w chromosomach. Morgan analizował geny parami.

Rekombinanty – osobniki o cechach mieszanych powstające w skutek crossing over.

Im więcej rekombinantów w potomstwie tym geny znajdują się dalej od siebie w chromosomie.

1% rekombinantów oznacza jedną jednostkę mapową.

 

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Biologia,Biologia Matura

Tagi: ,,

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zarządzanie serwerem vps
serwerem możesz zarządzać poprzez ssh panele parallels lub horizon oraz przez dowolne zainstalowane na serwerze aplikacje np directadmin