Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią

344

Za dziedziczenie cech płci odpowiedzialne są całe chromosomy (tzw. Płci). Ich modyfikacja może powodować choroby.

Kariotyp = autosomy + 2 x chromosomy płci

Człowiek i muszka owocowa mają taką samą determinację płci.

 

Osobniki żeńskie są homozygotyczne pod względem chromosomów płci (XX).

Osobniki męskie są heterozygotyczne pod względem chromosomów płci (XY).

miniaturka

Rys. Aneta Skawińska

Wyjątki od 1:1:

-Ptaki (determinacja zupełnie odwrotna)

– motyle

Geny sprzężone z płcią – w chromosomach płci oprócz genów zdeterminowanych z płcią występuje właśnie geny sprzężone z płcią (zlokalizowane w chromosomie X), chromosom Y – jest pusty

krzyzowka

Rys. Aneta Skawińska

Człowiek do genów sprzężonych:

– gen decydujący o prawidłowym procesie krzepnięcia krwi, który w wersji dominującej (H) jest zdrowy, a w wersji recesywnej (h) wywołuje hemofilię

– gen, który decyduje o widzeniu barw, D- jest zdrowy, d- wywołuje daltonizm, czyli choroba to prosta sprawa.

Komentarze