Dział: Biologia Matura

Mutacje strukturalne – podczas których zmienia się struktura chromosomu (wygląd) 1.deficjencja (delecja) – odrywa się fragment chromosomu 2.duplikacja – podwojenie fragmentu chromosomu…

Mechanizm operonowy (operon) – zbiór genów, które wspólnie kontrolują ujawnianie się określonej cechy metabolicznej. Skład: 1.PROMOTOR – odcinek DNA do którego…

Warunki, by zaszła translacja: - substraty: aminokwasy - energia ATP - miejsce, narzędzie: rybosom - enzymy - tRNA (wyjątkowa) – to cząsteczka…

Gen – jest to odcinek DNA zawierający informacje o ściśle określonym białku lub RNA. Gen jest jednostką nieciągłą, tzn. że w jego…