Odruchy warunkowe i bezwarunkowe – Łuk odruchowy.

Łuk odruchowy – odruchy bezwarunkowe Reakcje, które zachodzą w oparciu o jednostkę anatomiczną, czyli łuk odruchowy. Łuk odruchowy – najkrótsze połączenie między receptorem a efektorem. Im mniej synaps, tym szybsze przekazywanie impulsów.   W łuku odruchowym rozróżniamy elementy:receptor – komórka, która odbiera określony bodziec – neuron czuciowy – przewodzi bodźce od receptora do ośrodkowego układu nerwowego – rdzeń – w rdzeniu znajduje się nerw kojarzący, pośredniczący – neuron ruchowy – wyprowadza z ośrodkowego układu nerwowego do efektora  

Łuk odruchowy
Łuk odruchowy

rys. Aneta Skawińska   Rdzeń kręgowy: – na zewnątrz: istota biała – szlaki występujące i zastępujące – impulsy przewodzone z mózgu do rdzenia i na odwrót – wewnątrz: istota szara – ośrodki kontrolujące autonomiczny układ nerwowy

Odruchy warunkowe Odruchy bezwarunkowe
– nabyte (zmienne)- warunkiem istnienia jest trening- wolna reakcja na bodziec (zachodzenie złożonej reakcji) – kontrola z udziałem świadomości – bodziec pierwotnie obojętny !! Warunkiem wyuczenia się – istnienie bodźca obojętnego wraz z kluczowym! – wrodzona (niezmienna)- szybka reakcja na bodziec- kontrola bez udziału świadomości – bodziec kluczowy (wyzwalający)

Aneta Skawińska

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Biologia,Biologia Matura

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hosting wordpress
angry bytes wordpress we wszystkich trzech testach hosting okazał się zwycięzcą wyprzedzając zenbox oraz gigantów takich jak home