Odruchy warunkowe i bezwarunkowe – Łuk odruchowy.

687

Łuk odruchowy – odruchy bezwarunkowe Reakcje, które zachodzą w oparciu o jednostkę anatomiczną, czyli łuk odruchowy. Łuk odruchowy – najkrótsze połączenie między receptorem a efektorem. Im mniej synaps, tym szybsze przekazywanie impulsów.   W łuku odruchowym rozróżniamy elementy:receptor – komórka, która odbiera określony bodziec – neuron czuciowy – przewodzi bodźce od receptora do ośrodkowego układu nerwowego – rdzeń – w rdzeniu znajduje się nerw kojarzący, pośredniczący – neuron ruchowy – wyprowadza z ośrodkowego układu nerwowego do efektora  

Łuk odruchowy
Łuk odruchowy

rys. Aneta Skawińska   Rdzeń kręgowy: – na zewnątrz: istota biała – szlaki występujące i zastępujące – impulsy przewodzone z mózgu do rdzenia i na odwrót – wewnątrz: istota szara – ośrodki kontrolujące autonomiczny układ nerwowy

Odruchy warunkowe Odruchy bezwarunkowe
– nabyte (zmienne)- warunkiem istnienia jest trening- wolna reakcja na bodziec (zachodzenie złożonej reakcji) – kontrola z udziałem świadomości – bodziec pierwotnie obojętny !! Warunkiem wyuczenia się – istnienie bodźca obojętnego wraz z kluczowym! – wrodzona (niezmienna)- szybka reakcja na bodziec- kontrola bez udziału świadomości – bodziec kluczowy (wyzwalający)

Aneta Skawińska

Komentarze