Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych

3 356

Artykuł w trakcie naprawy – administrator został powiadomiony o błędzie!

Cechy porównawcze Roślina jednoliścienna Roślina dwuliścienna
Rozmieszczenie wiązek przewodzących Brak kambiumRozmieszczenie chaotyczne. Wiązka przewodząca zamknięta Zawiera KambiumRozmieszczenie systematyczne

Wiązka przewodząca otwarta

Liście Nerwacja równoległaBrak miękiszu gąbczastego i miękiszu palisadowego, lecz zawiera miękisz asymilacyjny. Nerwacja pierzasta. Zawiera miękisz palisadowy i gąbczasty.
Kwiat Pojedynczy okwiat. Posiada działki kielicha a nie ma płatków korony. Podwójny okwiat. Posiada płatki korony a nie ma działek kielicha
Zarodek Jeden liścień w zarodku Dwa liścienie w zarodku
Korzeń System korzeni wiązkowy System korzeni palowy
Komentarze