Przebieg i produkty chemosyntezy

545

Chemosynteza – to sposób odżywiania autotroficznego, do przeprowadzenie jej nie jest potrzebna energia świetlna. Przeprowadzają ją bakterie. Źródłem do asymilacji CO2 są reakcje utleniania prostych związków nieorganicznych.

I etap – uwalnianie związków chemicznych

Związek mineralny + tlen –>  związek utleniony + energia (w ATP)

II etap – asymilacja dwutlenku węgla

Dwutlenek węgla + woda + energia (z utleniania) –> glukoza + tlen

Bakterie chemosyntezujące /rodzaj substratu energetycznego/:

  • azotowe
  • siarkowe
  • żelazowe
  • wodorowe
  • metanowe
  • inne

Bakterie azotowe –> nitryfikacyjne, np. 1. nitrosomonas (kw. azotowy (III)), 2. nitrobacter (kw. azotowy (V))

Bakterie siarkowe, np. 1. beggiatoa (czysta siarka), 2. thiotrix (wykorzystują czystą siarkę)

Bakterie żelazowe, np. 1. ferrobacillus

Bakterie wodorowe, np. 1. hydrogenomonas

 

Rośliny owadożerne: przeprowadzają fotosyntezę, ale ich liście są przystosowane do wabienia, chwytania i trawienia owadów, dzięki czemu uzupełniają niedobory azotu w podłożu, np. rosiczka, dzbanecznik

Rośliny pasożytnicze: cechą charakterystyczną jest to, że jest całkowity brak zielonego barwnika, tj. chlorofilu, np. kanianki, zaraza żółta, zaraza czerwonawa bądź łuskiewnik różowy

Rośliny półpasożytnicze: pobierają wodę i sole mineralne od innych roślin, np. jemioła pospolita.

Komentarze