Teorie Lamarcka i Darwina

780

Lamarck:

– samorództwo – źródło powstawania nowych form

– pod wpływem środowiska narządy używane rozwijają się, a narządy nieużywane zanikają

– w organizmie krążą fluidy

– cechy nabyte w ciągu życia pod wpływem środowiska jeżeli występują u obojga rodziców dziedziczą się <- teraz wiemy, że to jest błędne

 

Darwin:

– w populacji organizmów może zachodzić do zmienności bezkierunkowej (chodzi tu o mutację, system losowy)

– wszystkie organizmy dążą do maksymalnej rozrodczości

– między osobnikami w populacji dochodzi do konkurencji, rywalizacji i określił to jako dobór naturalny, czyli walka o byt. Jest to zmienność niedziedziczna.

– człowiek pochodzi od małpy.

Komentarze