Tkanka nerwowa

Krótkie pojęcią niezbędne do zrozumienia tego tematu:

Wyróżnik: zdolność do odbierania i przewodzenia bodźców

Bodziec – energia

Neuron – pojedyncza komórka nerwowa

Budowa:

Ciało komórki zawiera:

– jądro

– neurofibryle – włókienka wzmacniające strukturę komórki

– ciałka Nissla – materiał zapasowy

– liczne mitochondria

Mózg reaguje na niedobory tlenu.

2 typy wypustek:

1) dendryty

– liczne

– krótkie

– rozgałęzione

– zawsze przewodzą impulsy dośrodkowo

2) aksony (neuryt)

– pojedyncze

– długi (1,5m rekord!)

– na końcu jest rozgałęziony

– przewodzi bodźce odśrodkowo (z komórki)

Wokół aksonów mogą występować osłonki:

a) 1 osłonka – osłonka komórkowa (osłonka Schwanna)

b) 2 osłonki – komórkowa + mielinowa ( nigdy nie występuje pojedynczo, pochodna Schwanna, składa się z tkanki tłuszczowej, nie przewodzi ładunku elektrycznego, jest izolatorem, występuje w przewężeniach Ranviera)

Komórki nerwowe łączą się wyjątkowo przez synapsę.
Synapsa – połączenie komórek nerwowych, komórki nerwowe nie stykają się.
Komórki glejowe– komórki te nie przekazują impulsów nerwowych, lecz pełnią funkcje ochronne i odżywcze komórek nerwowych. Współtworzą barierę krew-mózg, tworzą osłonki mielinowe aksonów.
Mediator – pośrednik, np. adrenalina
Receptory – rozpoznają mediator

Rys. Aneta Skawińska

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Biologia,Świat zwierząt,Tkanki zwierzęce

Tagi: ,,,,,

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl