Transport asymilatów w roślinie

Asymilaty – związki organiczne typu cukrowców o dużej masie

Asymilaty transportowane są przez elementy łyka wiązek przewodzących; odmienny kierunek; asymilaty transportowane są z liści do korzeni w dół; transportowane w sposób aktywny z udziałem ATP (nie ma wyjątków)

W procesie transportu asymilatów rozróżniamy 2 fazy:

1.załadunku – zlokalizowane w liściach

2. rozładunku – zlokalizowane w korzeniach

 

Załadunek (strefa wysokiego ciśnienia hydrostatycznego)

1.aktywny transport sacharozy z komórek miękiszu asymilacyjnego (komórek – donorów sacharozy) do komórek przyrurkowych (kosztem ATP)

2. przenikanie sacharozy z komórek przyrurkowych przez plazmodesmy do rurek sitowych

3. spadający potencjał wodny (wzrasta siła ssąca) rurek sitowych powoduje, że część wody z naczyń przenika do rurek sitowych (rośnie więc ich turgor, tworzy się wodny roztwór sacharozy (sok floemowy))

 

Rozładunek (strefa niskiego ciśnienia hydrostatycznego)

1.kosztem ATP sacharoza jest aktywnie transportowana z rurek sitowych do komórek miękiszowych korzenia (komórek akceptorowych sacharozy)

2. malejące stężenie powoduje, że rośnie potencjał wodny rurek sitowych i woda zaczyna przepływać z nich do drobnych naczyń

3. jednocześnie sacharoza kondensowana jest do skrobi

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Biologia,Biologia Matura

Tagi: ,,

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl