Typy specjacji i ich skutki

Specjacja – proces powstawania gatunku

3 kryteria:

*Stosunki przestrzenne między populacjami (rodzaj izolacji)

2 typy specjacji:

allopatryczna – do powstania nowych gatunków dochodzi wskutek bariery przestrzennej

sympatryczna – populacje zostają oddzielone od siebie, ale na tym samym terenie

Tempo procesów

2 typy specjacji:

specjacja stopniowa – nowy gatunek wskutek długotrwałej kumulacji drobnych zmian

nagła (skokowa) – skutek: mutacje

liczba powstałych gatunków

2 typy specjacji:

właściwa (radiacyjna) – w wyniku której powstają 2 lub więcej nowych gatunków

filetyczna (monofiletyczna) – gatunek wyjściowy w całości przekształca się w nowy gatunek

ZJAWISKO INTROGRESJI – wskutek skrzyżowania się 2 różnych gatunków powstaje potomstwo płodne, dające początek nowemu gatunkowi

Zięby Darwina: zróżnicowanie kształtów dziobów, wskutek tego co i gdzie jadły, różny typ pokarmu. Rozwijały się na różnych wyspach, więc przestały się krzyżować. Przykład modelowy radiacji. Kiedy przestały się krzyżować, zaczęły powstawać nowe gatunki

RADIACJA ADAPTACYJNA – u gadów, dostosowały się do wszystkich siedlisk (zasiedliły rożne środowiska i rodzaje pokarmów)

MIKROEWOLUCJA – drobne zmiany w puli genowej w częstotliwości alleli, które z czasem prowadzą do powstania nowych odmian lub co najwyżej gatunków

MAKROEWOLUCJA – znaczące zmiany z reguły wywołane mutacjami, które prowadzą do powstania jednostek systematycznych wyższego rzędu (rodziny, rodzaje, rzędy, gromady -> wyżej niż gatunek)

 

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Biologia,Biologia Matura

Tagi: ,,

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl
Serwis biomist.pl
Testowy podgląd tekstu reklamy biomist.pl.
biomist.pl