Warunki, przebieg i skutki replikacji

DNA jako nośnik informacji z pokolenia na pokolenie posiada 2 właściwości:

– ma zdolność do samo powielania się (tworzenia własnych kopii)

– w swojej strukturze zawiera zapis informacji

REPLIKACJAsynteza DNA wg ściśle określonego wzorca. U podłoża replikacji leży reguła komplementarności. Jest także procesem, który zachodzi w czasie.

Warunki replikacji:

  1. wzorcowe DNA
  2. wolne nukleotydy (substraty)
  3. energia z trójfosforanu
  4. enzymy -> polimeraza DNA
  5. miejsce inicjacji (miejsce rozpoczęcia replikacji)

replikacja semikonserwatywna

Rys. Aneta Skawińska

Polimeraza przyłącza się do wzorcowego DNA, pękają wiązania wodorowe. Następnie następuje rozdzielenie nici, czyli w wyniku tego powstają widełki replikacyjne. Polimeraza w miejscu wolnych nici przyłącza nukleotydy zgodnie z regułą komplementarności. W efekcie otrzymujemy 2 cząsteczki DNA. Do każdej nici starej zostanie dołączona nowa nić, zgodnie z regułą komplementarności. Czyli jest to replikacja semikonserwatywna (półzachowawcza).

Występują także 2 inne replikacje:

konserwatywna (zachowawcza) – w wyniku tej replikacji otrzymujemy 2 cząsteczki DNA identyczne jak macierzyste, w której jedna nić składa się z 2 starych, a druga z 2 nici nowych.

przypadkowa (losowa) – każda z nici nowopowstałego DNA zawiera fragmenty stare i nowe.

Replikacja Okazaki:

– polimeraza przesuwa się wzdłuż nici wzorcowej od końca 3 do końca 5, a odbudowuje się od 5 końca do końca 3.

miniaturka

 

Rys. Aneta Skawińska

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Biologia,Biologia Matura

Tagi: ,

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

simplysign desktop
trusted by millions for electronic signatures signeasy is the simplest and fastest way to sign or get documents signed from your desktop phone amp tablet