Dział: Biologia Matura

Rozwój i przebieg ciąży

Przebieg ciąży Prawidłowo ciąża trwa 40 tygodni, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki.  W położnictwie okres ciąży dzielony jest na tzw. trymestry.…

Budowa układu krwionośnego

Związek między budową i funkcją serca. - jest to zamknięty układ (kręgowce) - rozróżniamy 2 składowe: 1. Serce – narząd pompujący krew.…

Oddychanie jako proces kataboliczny

Katabolizm – proces polegający na rozkładzie zw. Złożonych na proste z uwolnieniem energii Oddychanie – proces biochemiczny, dostarcza organizmowi energię, polega na…

Przebieg i produkty chemosyntezy

Chemosynteza – to sposób odżywiania autotroficznego, do przeprowadzenie jej nie jest potrzebna energia świetlna. Przeprowadzają ją bakterie. Źródłem do asymilacji CO2 są…

Cykl Kalvina C3 i C4

Cykl Kalvina – cykl C3 – cykl zamknięty. Produktem jest cząsteczka trójwęglowa. Rys. Aneta Skawińska Cykl Krebsa – cykl C4 -…

Przebieg i skutki fazy jasnej fotosyntezy

Faza jasna fotosyntezy Faza jasna fotosyntezy, która zachodzi z udziałem światła, polega na przekształceniu energii świetlnej w energię chemiczną ATP, zlokalizowana jest…