przeglądanie Kategoria

Biologia Matura

Interakcje między populacjami

Na początku zaczniemy od tego czym jest interakcja. Ogólnie określana jest podstawowo jako oddziaływanie. Interakcję można podzielić na:antagonistyczna…

Parametry opisujące populację

LICZEBNOŚĆ – liczba osobników wchodząca w skład populacji.Na liczbę populacji wpływa:rozrodczość – liczba osobników przychodzących na świat w danej…

Witaminowa dawka informacji

Witaminami nazywamy organiczne składniki pokarmowe, które nie dostarczają ani energii, ani budulca dla owo tworzących się komórek, ale są jednak niezbędne do…