Dział: Biologia Matura

Warunki fotosyntezy

1 warunek Endogenne (roślina) - wykształcone organy (liście przeprowadzające fotosyntezę, duża powierzchnia) - organ asymilacyjny musi posiadać aparaty szparkowe - odpowiednia tkanka:…

Budowa i funkcje enzymów

Enzymy – inaczej biokatalizatory, są to substancje które przyspieszają reakcje w komórkach obniżając energię aktywacji; określony enzym przeprowadza określoną reakcje Enzym składa…

Metabolizm komórkowy

Metabolizm – ogół przemian materii i energii w organizmie 2 typy przemian: Rys. Aneta Skawińska - anabolizm – proces polegający…

Produktywność pierwotna a wtórna ekosystemu

Produktywność PIERWOTNA są to związki organizmów wytworzone przez producentów. Produktywność pierwotna produkcja brutto produkcja netto PRODUKCJA BRUTTO czyli wszystkie związki organiczne wytworzone przez…

Interakcje między populacjami

Na początku zaczniemy od tego czym jest interakcja. Ogólnie określana jest podstawowo jako oddziaływanie. Interakcję można podzielić na: antagonistyczna nieantagonistyczna Antagonistyczna  -…

Parametry opisujące populację

LICZEBNOŚĆ – liczba osobników wchodząca w skład populacji. Na liczbę populacji wpływa: rozrodczość – liczba osobników przychodzących na świat w danej jednostce…