przeglądanie Kategoria

Biologia Matura

Parametry opisujące populację

LICZEBNOŚĆ – liczba osobników wchodząca w skład populacji. Na liczbę populacji wpływa: rozrodczość – liczba osobników przychodzących na świat w danej…

Zjawisko tolerancji ekologicznej

Każdy organizm ma wymagania środowiskowe, które warunkują jego istnienie.Biomasa jest to ogół masy organizmów wchodzących w skład biocenozy ekosystemu.…

Podstawowe pojęcia z ekologii

EKOLOGIA – (eko-dom, logia-nauka) – nauka o zależności między żywymi organizmami oraz organizmami i ich środowiskiem. Bada zjawiska na poziomie…

Witaminowa dawka informacji

Witaminami nazywamy organiczne składniki pokarmowe, które nie dostarczają ani energii, ani budulca dla owo tworzących się komórek, ale są jednak niezbędne do…

Układ Wydalniczy Człowieka

Wydalanie – usuwanie toksycznych i szkodliwych, zbędnych metabolitów. Wydalanie to: - pozbywanie się CO2 przez płuca -  usuwanie szkodliwych…