Dział: Biologia Matura

Zjawisko sukcesji ekologicznej i skutki.

Zjawisko sukcesji ekologicznej i jej skutki są bardzo częstym tematem podczas tworzenia zadań maturalnych oraz ciekawym dla czytelników. Sukcesja – to proces polegający na…

Zjawisko tolerancji ekologicznej

Każdy organizm ma wymagania środowiskowe, które warunkują jego istnienie.Biomasa jest to ogół masy organizmów wchodzących w skład biocenozy ekosystemu. Zakres tolerancji jest…

Podstawowe pojęcia z ekologii

EKOLOGIA – (eko-dom, logia-nauka) – nauka o zależności między żywymi organizmami oraz organizmami i ich środowiskiem. Bada zjawiska na poziomie ponadorganizmalnym. Podstawową…

Witaminowa dawka informacji

Witaminami nazywamy organiczne składniki pokarmowe, które nie dostarczają ani energii, ani budulca dla owo tworzących się komórek, ale są jednak niezbędne do…

Układ Wydalniczy Człowieka

Wydalanie – usuwanie toksycznych i szkodliwych, zbędnych metabolitów. Wydalanie to: - pozbywanie się CO2 przez płuca -  usuwanie szkodliwych barwników żółciowych (bilirubina,…