Dział: Biologia Matura

Dziedziczenie cytoplazmatyczne

Cytoplazmatyczne czyli pozajądrowe DNA pozajądrowe (mitochondrium i chloroplasty) – nie dziedziczy się z zasadami mendlowskimi. 1. komórki somatyczne (budujące ciało) – 2n…

Dziedziczenie genów sprzężonych

W jednym chromosomie może znajdować się bardzo dużo genów. Chromosom – upakowane DNA Rys. Aneta Skawińska Zjawisko crossing over – osobniki o…

Odchylenia od praw Mendla

Zjawisko niepełnej dominacji – polega na tym, że w heterozygocie gen dominacji ujawnia się w niepełnym zakresie Rys. Aneta Skawińska Geny letalne…

II prawo Grzegorza Mendla– krzyżówki dwugenowe

Mendel obserwował nasiona. Rys. Aneta Skawińska p=0,25 fenotypowo – 9:3:3:1 Rys. Aneta Skawińska                                                  2n(n – liczba genów heterozygotycznych) 2 prawo dziedziczenia: Dwie…