Dział: Biologia Matura

kwiat czerwony               x             kwiat biały F1:          kwiat czerwony                               x             kwiat czerwony F2:          kwiat czerwony                               x             kwiat biały 3                             :                              1…

Mutacje strukturalne – podczas których zmienia się struktura chromosomu (wygląd) 1.deficjencja (delecja) – odrywa się fragment chromosomu 2.duplikacja – podwojenie fragmentu chromosomu…

Mechanizm operonowy (operon) – zbiór genów, które wspólnie kontrolują ujawnianie się określonej cechy metabolicznej. Skład: 1.PROMOTOR – odcinek DNA do którego…

Warunki, by zaszła translacja: - substraty: aminokwasy - energia ATP - miejsce, narzędzie: rybosom - enzymy - tRNA (wyjątkowa) – to cząsteczka…