przeglądanie Kategoria

Biologia Matura

Translacja

Warunki, by zaszła translacja: - substraty: aminokwasy - energia ATP - miejsce, narzędzie: rybosom - enzymy - tRNA (wyjątkowa) – to cząsteczka…

Ekspresja genów – transkrypcja

Gen – jest to odcinek DNA zawierający informacje o ściśle określonym białku lub RNA. Gen jest jednostką nieciągłą, tzn. że w jego skład wchodzą: odcinki…

Czynniki wzrostowe u roślin

- Regulatorami wzrostu i rozwoju u roślin są fitohormony, niejednorodne pod względem chemicznym, które w bardzo małych stężeniach istotnie wpływają na…