Dział: Biologia Matura

Ekspresja genów – transkrypcja

Gen – jest to odcinek DNA zawierający informacje o ściśle określonym białku lub RNA. Gen jest jednostką nieciągłą, tzn. że w jego…

Warunki, przebieg i skutki replikacji

DNA jako nośnik informacji z pokolenia na pokolenie posiada 2 właściwości: - ma zdolność do samo powielania się (tworzenia własnych kopii) -…

Czynniki wzrostowe u roślin

- Regulatorami wzrostu i rozwoju u roślin są fitohormony, niejednorodne pod względem chemicznym, które w bardzo małych stężeniach istotnie wpływają na wzrost,…