przeglądanie Kategoria

Mikroorganizmy

Poznaj świat mikroorganizmów – bakterii, wirusów, prokariontów, protistów

Udział wirusów w onkogenezie

Katarzyna Dalmata1 , Katarzyna Witkowska2 1   I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Zakład Patofizjologii,…