przeglądanie Kategoria

Mikroorganizmy

Poznaj świat mikroorganizmów – bakterii, wirusów, prokariontów, protistów

Budowa komórki bakteryjnej

BUDOWA KOMÓRKI PRIOKATRIOTYCZNEJ(bakteryjnej) Organizmy prokariotyczne są to organizmy bezjądrowe, a organizmy Eukariotyczne to organizmy jądrowe.  Bakterie…