Dział: Mszaki

Opisy typu roślin – mszaków oraz ich budowy, fizjologi oraz przedstawicieli.