przeglądanie Kategoria

Świat zwierząt

Poznaj świat zwierząt

Przebieg i skutki mitozy

Biologia Mitoza - podział równy, w wyniku tego powstają 2 jądra potomne są identyczne jak jądro macierzyste, podział poprzedzony jest replikacją- w…

Przebieg i skutki mejozy

- jest to podział redukcyjny w wyniku którego jądro diploidalne (2n) dzieli się na 4 potomne haploidalne (1n) jądra- podział ten jest poprzedzony…

Cykl życiowy komórki

Cykl życiowy komórki składa się z kilku faz, które są w biologii bardzo skomplikowanym procesem, jednakże w tym artykule chcemy tylko przedstawić podstawowe…