Dział: Mięczaki

Mięczaki jako jedna z najliczniejszych grup ze zwierząt. W tej kategorii poznasz ich budowę , systematykę oraz znaczenie które mogą pomóc Ci w niejednym projekcie.

podpis do bilansu
bilans sporządzony na dzień aktywa trwałe a ii rzeczowe imiċ nazwisko i podpis kierownika jednostki jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszystkich członków