przeglądanie Kategoria

Świat zwierząt

Poznaj świat zwierząt

Stawonogi

Plan budowy stawonogów - posiadają odnóża podzielone na odcinki ruchomo połączone stawami - ciało stawonogów pokrywa sztywny chitynowy pancerz (nie można…

Plan budowy pierścienic

Notatka przygotowana dla maturzystów, którzy chcą szybko utrwalić bądź powtórzyć swoje wiadomości do matury. Główne informacje o pierścienicach - żyją w…

Glista ludzka obleniec liceum

Notatka stworzona dla maturzystów, którzy chcą  przypomnieć sobie najważniesze informacje do matury. Cechy: - trójwarstwowiec, jednojamowiec - w…

Tkanka nerwowa

Krótkie pojęcią niezbędne do zrozumienia tego tematu: Wyróżnik: zdolność do odbierania i przewodzenia bodźców Bodziec – energia Neuron – pojedyncza…

Tkanki mięśniowe

Cecha wspólna: zdolność tkanek do aktywnego skurczu Cechy budowy w komórkach znajdują się: - białka włókniste (kurczliwe) – są to aktyna, która…

Tkanki nabłonkowe

Co to jest tkanka? Tkanka jest to zbiór komórek o podobnej budowie, tego samego pochodzenia spełniających ściśle określone funkcje. Tkanki nabłonkowe -…