Dział: Baza związków chemicznych

podstawowe i mniej znane dane na temat związków chemicznych

1,4-DIOKSAN DIOKSAN, C4H8O2 inne nazwy związku: 1,4-dioksacykloheksan, [1,4]dioksan, ditlenek dietylenu, dwutlenek dwuetylenu zdjęcie odczynnika: wzór strukturalny: masa cząsteczkowa: 88,11 CAS No: 123-91-1…
Przeczytaj cały artykuł

PROPANON ACETON, C3H6O inne nazwy związku: dimetyloketon, propan-2-on, dwumetyloketon zdjęcie odczynnika: wzór strukturalny: masa cząsteczkowa: 58,08 CAS No: 67-64-1 1. Podstawowe właściwości…
Przeczytaj cały artykuł