przeglądanie Kategoria

Baza związków chemicznych

podstawowe i mniej znane dane na temat związków chemicznych

Benzen, benzen

BENZEN BENZEN, C6H6 inne nazwy związku: cykloheksa-1,3,5-trien, benzol zdjęcie odczynnika:wzór strukturalny:masa cząsteczkowa: 78,11…

Aceton, propanon

PROPANON ACETON, C3H6O inne nazwy związku: dimetyloketon, propan-2-on, dwumetyloketon zdjęcie odczynnika:wzór strukturalny:masa…