przeglądanie Kategoria

Chemia

Chemia – dział przeznaczony do artykułów o tematyce chemicznej. Każdy poziom od A-Z. Kompendium wiedzy chemicznej.

Benzen, benzen

BENZEN BENZEN, C6H6 inne nazwy związku: cykloheksa-1,3,5-trien, benzol zdjęcie odczynnika:wzór strukturalny:masa cząsteczkowa: 78,11…

Aceton, propanon

PROPANON ACETON, C3H6O inne nazwy związku: dimetyloketon, propan-2-on, dwumetyloketon zdjęcie odczynnika:wzór strukturalny:masa…

Mydło kokosowe

MYDŁO KOKOSOWE OPIS: - zaprzęgniemy reakcję chemiczną do użytku codziennego. Jest to reakcja zmydlania - reakcja hydrolizy estrów kwasów tłuszczowych…